19. jūlijā Talsu pilsētā, mājās, kur siltumapgādes pakalpojumu nodrošina SIA “Talsu Bio-enerģija”, nebūs pieejams siltais ūdens. 

Šajā dienā tiks veikti nepieciešamie remontdarbi. Siltā ūdens padeve tiks atjaunota, kolīdz tas būs iespējams.