Tā kā nākošajā gadā SIA “Talsu namsaimnieks” plāno atteikties no ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas, pieņemot zvanus uzņēmuma birojā, tad, papildu jau esošajām ziņošanas iespējām, tiks nodrošināta vēl kāda.

Turpmāk rādījumus būs iespējams nodot un ar uzņēmumu sazināties, ievietojot informāciju pasta kastītē veikalā RIMI, Dundagas ielā, kā arī lielveikalā JĀŅA CENTRS.

Individuālos ūdensskaitītāju rādījumus var reģistrēt:
1) sūtot e-pastā info@talsunamsaimnieks.lv, norādot personīgā konta numuru (četri cipari, kas atrodami rēķinā) vai adresi;
2) klientu portālā www.ipasniekiem.lv;
3) sūtot sms uz telefona numuru 29321945, norādot personīgā konta numuru (četri cipari, kas atrodami rēķinā) vai adresi;
4) izmantojot pasaknīšus, kas atrodami rēķinos un iemetot tos, piemēram, uzņēmuma pasta kastītē lielveikalā JĀŅA CENTRS vai veikalā RIMI.

Izmantojot šos reģistrēšanas veidus, tiks novērsta kļūdīšanās rādījumu nodošanā un pieņemšanā gan no klientu, gan no uzņēmuma darbinieku puses, turklāt klientiem vairs nebūs jāpārdzīvo, ka uzņēmuma birojs noteiktajos termiņos ir grūti sazvanāms.