Ūdens patēriņa un citi skaitītāji regulāri ir jāverificē vai arī jānomaina. Ko darīt situācijā, ja šīs darbības būtu jāveic tagad, ārkārtas stāvokļa laikā?

 SIA “Talsu namsaimnieks” informē, ka ārkārtas stāvokļa laikā skaitītāju atkārtotās verificēšanas termiņš ir pagarināts. Tas nozīmē, ka skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic ārkārtējās situācijas laikā, verificēšana jānodrošina pēc ārkārtas situācijas beigām.

Ja skaitītāja verificēšanas termiņš beidzas trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tiek dots papildu laiks: tik liels termiņa pagarinājums, lai kopējais laiks, kad iespējams veikt  atkārtoto verificēšanu, būtu trīs mēneši.

Prasība pēc skaitītāju verificēšanas vai nomaiņas netiek atcelta pilnībā, tiek atlikta tā veikšana. Tāpat tiek atceltas šo skaitītāju pārbaudes vai uzstādīšana dzīvesvietās.