No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija. Tās ieviešana paredz papildu ierobežojumu ievērošanu, kas attiecas arī uz SIA “Talsu namsaimnieks” darbu.

SIA “Talsu namsaimnieks” birojs Ezeru ielā 2 Talsos apmeklētājiem ir slēgts, tomēr turpinās pakalpojumu sniegšana klientiem. 

Lai risinātu darba jautājumus, lūdzam vērsties pie mūsu speciālistiem, sazinoties elektroniski vai telefoniski. Nepieciešamības gadījumā visu diennakti ir pieejami arī uzņēmuma avārijas dienesta pakalpojumi. Kontakti pieejami www.talsunamsaimnieks.lv kontaktu sadaļā

SIA “Talsu namsaimnieks” atcēlis iepriekš plānotās māju iedzīvotāju kopsapulces.