“Zelta slota” ir SIA “Talsu namsaimnieks” 2015. gadā iedibināta balva, lai motivētu Talsu pilsētas sētniekus aktīvākam darbam un lai veidotu labvēlīgāku attieksmi pret veicamajiem pienākumiem. Arī šogad uzņēmums ir izvērtējis darbinieku veikumu, un balvu saņems Inta Žagare.

Cilvēki, kuri ikdienā strādā ar Intu Žagari, vairākkārt uzsver sievietes atbildības izjūtu. Bez tās šajā darbā nevar nekādi!

Inta ikdienā rūpējas par āra trenažieru un bērnu laukuma, viesnīcas “Talsi” un Talsu tirgus laukuma kāpņu, Krasta ielas un bijušā skeitparka teritorijas tīrību.

“Inta nepieciešamo pilsētas ikdienas uzkopšanu paveic ar lielu atbildību un rūpību. Ja arī gadās kādi sarežģījumi vai neplānoti gadījumi, tad Inta nekavējoties sazinās ar mani, lai kopīgiem spēkiem problēmu risinātu,” uzsver darbu vadītājs Dzintars Legzdiņš.

SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss uzsver, ka sētnieka darbs visiem ir kā uz delnas – to pamana gan tad, kad tas tiek izcili paveikts, gan arī tad, kad darba pienākumi atstāti novārtā. “Šī ir īpaša balva, ko esam ieviesuši, un īpaši ir cilvēki, kuri to saņem nevis tāpat vien, bet pierādot savus nopelnus ar darbu un ieguldījumu tajā. Inta un viņas darba tikums un vērtību izjūta ir kārtīga un godprātīga cilvēka apliecinājums,” ir pārliecinājies E. Bariss.

Balva “Zelta slota” tiks pasniegta Talsu pilsētas svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā pasākumā “Mēs viens. Mēs saistīts viens veselums” 17. novembrī 15.00 Talsu tautas namā.