Šajā pavasarī Smilšu ielas 8 Sabilē mājas iedzīvotāji pierādīja un apliecināja savu uzņēmību un darba sparu. Divās talkās notika vērienīga mājas apkārtnes labiekārtošana un sakopšana.

Smilšu ielas 8 mājā visi dzīvokļi pieder privātīpašniekiem, kuri arī paši labprāt rūpējas par mājas apkārtējo vidi un labprāt pieliek roku tās uzlabošanā.Liels nopelns ir arī mājas vecākajam Edgaram Prūsim, kurš domā saimnieciski un labprāt pulcē kopā visus darīt gribētājus.

Šajā pavasarī dzīvokļu īpašnieki, darbus saskaņojot, nojauca veco mūra sienu un izzāģēja krūmus, kas līdz šim bojāja ne tikai ainavu, bet arī apgrūtināja vides funkcionalitāti.  Tagad šajā vietā izveidots stāvlaukums automašīnām.

Otrajā talkas piegājienā iedzīvotāji likvidēja vecās puķu dobes un to vietā tūlīt iesēs zālienu. Apkārtni daiļos arī divi iestādītie košumkrūmi, kas izvēlēti, konsultējoties ar speciālistiem, labi zinot, ka krūmiņiem būs jāaug mājas ēnas pusē.

Lielisks pierādījums, kā dzīvot skaistā vidē un labā kompānijā!