1. jūnijā Talsu novada domes deputāti apstiprināja papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības organizētajam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursam. Šim mērķim noteikto 24 000 eiro vietā tika piešķirti 41 772,09 eiro. Šis projektu konkurss notiek jau trešo gadu, un SIA “Talsu namsaimnieks”, uzklausot iedzīvotāju vajadzības un sadarbojoties ar māju iemītniekiem, šogad guvis finansiālu atbalstu 11 projektu realizēšanai.

Iespēju ar pašvaldības līdzfinansējumu sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus izmanto ne tikai pilsētu, bet arī pagastu iedzīvotāji Tiņģerē, Laidzē un Pūņās.

“Vēsmās” Tiņģerē par kopējo summu 809 eiro apmērā paredzēts iekārtot ietves un automašīnu stāvlaukumu. “Jāņkalnos 2” Laidzē tiks uzstādīta veļas žāvētava un izbūvēts sadzīves atkritumu konteineru laukums, kas izmaksās 2847 eiro. Arī ”Mājas nr. 5” Pūņās iedzīvotāji izteikuši vēlmi pēc sadzīves atkritumu konteineru laukuma izbūves, tam veltot 3167 eiro.

Labs savstarpējās sadarbības piemērs ir Darba ielas māju iedzīvotāji. Lai paveiktu iecerēto – sadzīves atkritumu konteineru sakārtošanu par teju 4000 eiro – kopīgu lēmumu par dalību konkursā pieņēma Darba ielas māju iedzīvotāji – 11, 13, 13a un 15 Talsos. K. Mīlenbaha ielas 23 iedzīvotāji sakārtos gājēju celiņu, kopumā infrastruktūrā ieguldot 6035 eiro, bet Darba ielas 9 iemītnieki – bruģējot paplašinās iebraucamo zonu, tam atvēlot 14 696 eiro. Stāvlaukuma paplašināšanu transportlīdzekļu novietošanai veiks arī Rīgas ielas 9 mājas pagalmā, ieguldot 8592 eiro. Savukārt A. Pumpura ielas 8 un 1905. gada ielas 7 pagalmā atjaunos gājēju un piebraucamos ceļus un stāvlaukuma segumu attiecīgi par 11 615 eiro un 3595 eiro, A. Pumpura ielas 7 pagalmā – piebraucamā ceļa un stāvlaukuma segumu un bērnu rotaļu laukumu par 11 298 eiro, bet A. Pumpura ielas 6 pagalmā labiekārtos bērnu rotaļu laukumu, ieguldot 1386 euro.

Talsu novada pašvaldība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu organizē jau trešo gadu. Tas ir veids, kā pašvaldība, nodrošinot līdzfinansējumu, var atbalstīt pagalmu infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi uzlabojot novada kopējo vidi. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus izmanto ne tikai konkrētās mājas iemītnieki, bet arī citi attiecīgās teritorijas iedzīvotāji, tādēļ vides labiekārtošana pozitīvi ietekmē plašu sabiedrības daļu.