10. janvārī SIA “Talsu namsaimnieks” valde apstiprināja uzņēmuma 2017. gada budžetu. Tā ieņēmumi un izdevumi ir sabalansēti un noteikti 3 496 000 eiro apmērā.

SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Juris Upmalis informēja, ka jaunais budžets izstrādāts, ar struktūrvienību vadītājiem pārrunātas visas nepieciešamības. “Izvērtējām pieejamo finansējuma apjomu un nopietni izsvērām ikvienu budžeta pozīciju. Sastādot budžetu, mums bija svarīgi efektīvi izmantot līdzekļus un nodrošināt pēc iespējas lielāku atdevi,” teica J. Upmalis. Lielākais izmaksu apjoms ir paredzēts darba algu, materiālu un preču iegādes izdevumiem.

2017. gada budžetā, pastāstīja uzņēmuma finanšu direktore Agnese Girbe, iekļautas investīcijas jaunas un vienotas grāmatvedības programmas sistēmas iegādei. Jaunā programma ieviesīs izmaiņas arī iedzīvotājiem izsniedzamo rēķinu formātā, padarot tos vieglāk saprotamus un pārskatāmus.

SIA “Talsu namsaimnieks” pakāpeniski paredz samazināt katlumāju elektroenerģijas patēriņu, ieviešot atbilstošus tehnoloģiskos risinājumus. Tāpat finansējums plānots siltumenerģijas nozares iekārtu uzlabošanai.

Šajā gadā plānots nedaudz atjaunot uzņēmuma autoparku, strādnieku vajadzībām iegādājoties jaunu automašīnu.

  1. gadā SIA “Talsu namsaimnieks” neplāno veikt apjomīgas investīcijas, jo 2016. gadā uzņēmums atjaunoja biroja ēku Raiņa ielā 17, kā arī iegādājās vakuuma slaucīšanas iekārtu.