SIA “Talsu namsaimnieks” ir daudznozaru uzņēmums, kas nodrošina dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošanu, siltumapgādes nodrošināšanu Talsu novadā un kapsētu uzturēšanu. Šī gada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma budžets paredzēts vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss informēja, ka šī gada budžeta ieņēmumi prognozēti 3 312 507,93 eiro apmērā. Ieņēmumu sadaļu veido ienākumi no dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanas, no siltumenerģijas ražošanas un no administratīvā darba. Savukārt izdevumi šajā gadā paredzēti 3 288 254,72 eiro apmērā. Tos veido atlīdzību, pakalpojumu izmaksas, dažādi nodokļu maksājumi un kurināmā iegāde. Tāpat izdevumu sadaļā iekļauta pozīcija par kredīta un procentu maksājumiem.

SIA “Talsu namsaimnieks” turpina strādāt, lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti un uzlabotu komunikāciju ar klientiem. Svarīgi ir klientos radīt izpratni par apsaimniekošanas jautājumiem, izskaidrot abu pušu tiesības un pienākumus, mudināt iedzīvotājus veidot atbilstošas apsaimniekošanas maksas kopīpašumu uzturēšanai un līdzekļu uzkrājumus to labiekārtošanai. Šogad dzīvojamā fonda jomā paredzēta māju jumtu segumu nomaiņa, stāvvadu un guļvadu nomaiņa, kā arī citi ēku uzturēšanas un uzlabošanas darbi, rodot kompromisu starp iedzīvotāju iespējām un ēkām nepieciešamajiem tehniskā stāvokļa uzlabojumiem.

Viena no uzņēmuma darbības nozarēm ir siltumenerģijas ražošana un nodrošināšana 17 novada katlumājās (izņemot Talsu pilsētu). “Siltumenerģiju nodrošinām lauku teritorijās, kur ir mazs tīklu blīvums, ierobežots skaits patērētāju un salīdzinoši augstas pakalpojuma izmaksas. Uzlabojot siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumus un tos optimizējot, šajā gadā paredzētas būtiskas investīcijas Valdemārpils siltumtrasēs un katlumājā.

“Esam piesaistījuši Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu divu projektu realizēšanai Valdemārpilī: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā Valdemārpilī” un “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī”. Darbus plānojam paveikt līdz jaunajai apkures sezonai. Līdz šim Valdemārpilī ir divas katlumājas, bet pēc projekta būs tikai viena, turklāt atjaunosim arī siltumtrases,” sacīja valdes priekšsēdētājs.

Pērnā gada beigās SIA “Talsu namsaimnieks” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedza jaunu siltumenerģijas tarifa projektu. Tas tika izstrādāts, balstoties uz reālajām pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām. Tika ņemti vērā arī prognozētie rezultāti pēc projektu īstenošanas Valdemārpilī, tā samazinot sākotnējo tarifa projekta aprēķinu.

Pagājušajā gadā Talsu novada domē apstiprināta uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam, tajā arī definēti lielākie paveicamie uzdevumi un pie šī plāna SIA “Talsu namsaimnieks” arī pieturēsies.