Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina iedzīvotājus paust viedokli par SIA “Talsu namsaimnieks” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Talsu novada administratīvajām teritorijām. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, SPRK 10. decembrī 12.00 Talsu novada pašvaldības administrācijas ēkas Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, organizē uzklausīšanas sanāksmi. 

Ņemot vērā kurināmā un darbaspēka izmaksu pieaugumu un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu, SIA “Talsu namsaimnieks” ir iesniedzis SPRK jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Talsu novada administratīvajām teritorijām – 70,85 EUR/MWh (bez PVN). Tas ir par 9,30 EUR/MWh jeb 15,1% vairāk nekā pašlaik piemērojamais siltumenerģijas tarifs (61,55 EUR/MWh).

Uzklausīšanas sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu. SPRK norāda, ka SIA “Talsu namsaimnieks” aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts nav galīgs un vēl var mainīties tā izskatīšanas laikā.

Interesenti un mediju pārstāvji dalību sanāksmē var pieteikt līdz 9. decembrim, rakstot uz vjaceslavs.smirnovs@sprk.gov.lv vai zvanot 67097254.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SRPK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par iecerēto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Iepazīties ar iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var SRPK mājaslapā: http://ejuz.lv/68jc