SIA “Talsu namsaimnieks”, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un laika apstākļus, jau pakāpeniski pārtrauc siltumapgādes piegādi Talsu novadā. Iedzīvotājiem jāapzinās, ka, mērķtiecīgi uzlabojot mājas tehnisko stāvokli, iespējams samazināt arī šī pakalpojuma izdevumus.

Ņemot vērā siltumapgādes tehniskā aprīkojuma stāvokli, kopumā apkures sezonu uzņēmums aizvadījis veiksmīgi. Aizvadītā apkures sezona paliks atmiņā ar salīdzinoši zemo gaisa temperatūru aprīlī.

Lai nākamajā apkures sezonā nebūtu jādusmojas uz SIA “Talsu namsaimnieks” par rēķiniem un pašiem uz sevi par nepadarīto siltumenerģijas ekonomēšanā, laiks izvērtēt, ko ikviens saimnieks savā īpašumā var uzlabot. Jāsaprot, ka Latvijā cena par siltumenerģiju būtiski nesaruks, tādēļ iedzīvotājiem pašiem jārūpējas par siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, līdzīgi kā to darām ar citiem pakalpojumiem, piemēram, ūdens un elektroenerģijas resursu taupīga lietošana.

Pirmais solis uz saprātīgu siltumenerģijas patēriņu ir kvalitatīva individuālā siltummezgla izbūve. Ko no tā iegūs īpašnieks? Patērētā siltuma patēriņa precīzu uzskaiti, patērētājam nepieciešamo parametru – spiediena un temperatūras – ieregulēšanu, ņemot vērā katras ēkas individuālās energoefektivitātes īpašības, siltumenerģijas patēriņa regulēšanas iespējas atbilstoši iedzīvotāju prasībām, siltuma sadali atsevišķās patērētāju sistēmās, nodrošinot to pieslēgšanu un atslēgšanu.

Ir jāapzinās, ka esam saimnieki ne tikai savām četrām sienām ēkas iekšpusē, bet arī visai ēkai, kurā dzīvojam. Tikai kopā ir iespējams rast labākos un abpusēji izdevīgākos risinājumus, uzlabojot siltumapgādes kvalitāti.

Pagājušajā gadā apkures sezona tika noslēgta 30. aprīlī, šogad siltumenerģija iedzīvotājiem tiks nodrošināta līdz 2. maijam, bet, ja laika apstākļi mūs ar siltumu nelutinās, apkures sezona pēc iedzīvotāju vēlmēm var tikt pagarināta.

Informācija par siltumapgādes īpatnībām: https://www.youtube.com/watch?v=77U8qFmeE1c