SIA “Talsu namsaimnieks” lepojas ar saviem darbiniekiem un priecājas, ka divi no viņiem šogad tiks sumināti Valsts svētku pasākumos Talsos un Stendē!

17. novembrī 18.00 Stendes tautas namā Talsu novada Goda balva tiks pasniegta SIA “Talsu namsaimnieks” sētniecei Ārijai Rozentālei par godprātīgu darbu Stendes pilsētas vides vizuālā tēla veidošanā. Sigita Mazzariņa, uzņēmuma dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste, par Āriju saka: “Esmu ļoti pateicīga apstākļu sakritībai, ka man ir iespēja strādāt kopā ar ļoti labu komandas locekli. Labam darba rezultātam tas ir ļoti svarīgi – strādāt kopā ar kolēģi, kurš saprot “drēbi” un kuram darāmais darbs nav stundām jāskaidro. Un tieši tik viegli ir strādāt kopā ar Āriju Rozentāli – es tikai varu priecāties par rezultātu, kā arī saņemt labus vārdus no Stendes māju iedzīvotājiem par izcili paveiktu sētnieces darbu! Man ļoti patīk, ka daudzus uzlabojumus Ārija izdomā un realizē pati, ar minimāliem līdzekļiem panākot izcilu rezultātu. Piemēram, lai skaisti norobežotu zālāja malu un izskaustu iedzīvotāju paradumus izbraukāt un izstaigāt zālāju, Ārija tur izveidoja hostu dobi. Viņa negaužas un negremžas, bet audzina darot! Ja Latvijā ikkatrs no mums savu darbu paveiktu ar tādu atdevi, kā Ārija, mēs, kā teikuši senie latvieši, kā nieres taukos dzīvotu!”

18. novembrī 15.00 Talsu tautas namā Talsu novada Goda balva tiks pasniegta arī Anitai Bērtelsonei, SIA “Talsu namsaimnieks” apkopējai – sētniecei, par godprātīgu darbu Talsu pilsētas vides vizuālā tēla veidošanā. Liene Ziediņa, uzņēmuma nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītāja, par Anitu stāsta: “Anita ir ilggadēja uzņēmuma darbiniece, kas rūpējas par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu Raiņa un Darba ielā tīrību un kārtību. Viņa allaž ir ļoti akurāta un kārtīga, viņas pašaizliedzīgo darbu atzinīgi novērtējuši arī citi pilsētas iedzīvotāji. Anita ir apveltīta ar iniciatīvu, pati labprāt iesaka darbam nepieciešamos uzlabojumus, piedāvā ierosinājumus, kā vēl vairāk sakopt uzticēto teritoriju. Viņa ir sirdscilvēks.”

18. novembrī uzņēmums turpinās iesākto tradīciju – piešķirs balvu vienam no sētniekiem nominācijā “Zelta slota”, lai pateiktos par labo veikumu un uzcītību, kā arī motivētu tālākam darbam.

Priecājamies un lepojamies ar SIA “Talsu namsaimnieks” pamatu – labiem, akurātiem un godprātīgiem darbiniekiem!