Reizi pa reizei no iedzīvotājiem saņemam jautājumu par iespēju atslēgties no mājas centralizētās apkures sistēmas. Latvijas pieredze rāda: skatot šīs situācijas tiesu instancēs, ir norādīts, ka tas nav pieļaujams un tā ir nelikumīga rīcība, ja vien to nav atbalstījuši visi mājas iedzīvotāji.

Detalizētāka informācija:
http://praktiski.la.lv/sava-dzivokli-gribu-atsevisku-apkur…/
http://www.lvportals.lv/…/10752-galvenais-pilnigi-visu-dzi…/