27. aprīlī Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē notika Ekonomikas ministrijas un attīstības finanšu institūcijas “Altum” rīkots seminārs par māju energoefektivitātes projektu veiksmīgas apguves nosacījumiem. Tajā pieredzē dalījās arī SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš.

Semināra rīkotāji atzina, ka priecājas par Talsu novada iedzīvotāju aktivitāti, jo pasākumu apmeklēja proporcionāli vairāk cilvēku nekā Rīgā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar namu pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku pienākumiem un iespējām, kā arī detalizētiem nosacījumiem energoefektivitātes projektu apguvē.

Šajā plānošanas periodā māju energoefektivitātes paaugstināšanai tiek piedāvāts apgūt 166 400 000 eiro,

kopumā paredzot nosiltināt ap 1700 māju. Jau 18. aprīlī “Altum” uzsācis interesentu konsultēšanu, uzsverot, ka SIA “Talsu namsaimnieks” bija pirmais namu apsaimniekotājs, kas vērsies pēc konsultācijām.  Savukārt jūlijā paredzēta projektu pieteikumu pieņemšana. Atvēlēto finansējumu varēs apgūt līdz 2022. gadam.

Lai pretendētu uz finansējuma apguvi, jāiesniedz pieteikums dalībai programmā un atzinuma saņemšanai, dzīvokļa īpašnieka apliecinājums fiziskām vai juridiskām personām, uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai vai vidējai komercsabiedrībai, kopsavilkums par māju, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu paraugs, kopsapulces protokols un kopsapulces protokola pielikums, aptaujas protokols un aptaujas balsošanas protokols. Tad, kad saņemts pozitīvs atzinums no “Altum”, jārīko darbu veicēju un piegādātāju atlase. Visi dokumenti “Altum” jāiesniedz elektroniski – pēc klātienes konsultācijas attīstības finanšu institūcijā klientam piedāvās pieteikties attālināto darījumu sistēmai “HipoNet”.

WP_20160427_12_10_03_Pro

Savu pieredzi energoefektivitātes projektu apguvē sniedza SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš

Šoreiz finansējuma ieguve paredzēta citādi –

uzreiz tiek piešķirts noteiktais atbalsta jeb granta apmērs. Savukārt aizdevumu energoefektivitātes projektu īstenošanai var saņemt kādā no komercbankām vai arī pašā “Altum”. Tomēr jārēķinās, ka izdevīgāki nosacījumi un lielāka atbalsta likme ir aizdevumam komercbankā. Granta apmēru jebkurā gadījumā nosaka pēc renovētās mājas rādītājiem – atkarībā no tā, cik ļoti pēc projekta īstenošanas izdevies samazināt siltumenerģijas patēriņu.

Ja aizdevumu nodrošina komercbankas, tad grants no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopējām attiecināmajām izmaksām, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizēšanas nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā, ir 36%. Ja siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs 80 kWh/m2 gadā, tad atbalsta apmērs būs 43%, bet, ja tas būs līdz 70 kWh/m2 gadā, tad granta apmērs sasniegs 50%.

Zemākas atbalsta likmes paredzētas, ja aizdevumu nodrošinās “Altum”. Tad attiecīgi atbalsta apmērs būs 25%, 30% un 35% apmērā no attiecināmajām izmaksām.  Grants energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai tiks piešķirts tad, ja projekts būs ekonomiski izdevīgs, tas ir, ieguldītais finansējums atmaksāsies 20 gadu laikā.

Energoefektivitātes projektu attiecināmajās izmaksās ir paredzēta būvdarbu veikšana ēkas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās, mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana, projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība, projekta vadīšanas izmaksas un pievienotās vērtības nodoklis, ja to nav iespējams atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Lai saprastu iecerētā projekta attiecināmo izmaksu ekonomisko pamatojumu, “Altum” mājaslapā ir pieejams energoefektivitātes kalkulators.

“Altum” pārstāvji ieteica iedzīvotājiem sekot līdzi dokumentu izstrādes kvalitātei. “Ja tiks ietaupīts finansējums dokumentu izstrādes stadijā, tad tas var izmaksāt daudz vairāk būvdarbu veikšanas stadijā. Šajā plānošanas periodā papildu izmaksu segšana var būt problemātiska,” norādīja “Altum”. Attīstības finanšu institūcijas eksperti ieteica iedzīvotājiem rūpīgi sekot līdzi ēkas tehniskajai apsekošanai, uzsverot, ka īpaša uzmanība jāpievērš nokrišņu novadīšanas sistēmām, balkonu un lodžiju tehniskajam stāvoklim, pagrabstāvu un pamatu daļas atjaunošanai. Svarīgi ir pārbaudīt arī dokumentācijā izvēlēto tehnisko risinājumu atbilstību reālajai situācijai. “Jāsaprot, ka, ja būsiet izteikuši vēlmi ēku siltināt, bet konstatēsim nepilnības iesniegtajā dokumentācijā, tad būs iespēja kļūdas izlabot un iecerēto realizēt – projektu nenoraidīsim,” teica “Altum” eksperti.

SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš sanākušos informēja,

ka aizvadītajā plānošanas periodā Talsos siltinātas desmit daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Tas sniedzis vairākus ieguvumus – uzlabojusies pilsētas vizuālā identitāte, izdevies paaugstināt ēkas tehniskā stāvokļa kvalitātes līmeni un panākta siltumenerģijas patēriņa samazināšanās no 32 līdz pat 58%. Viena projekta izmaksas svārstījās, sākot no vairāk nekā 160 000 eiro līdz vairāk nekā 313 000 eiro.

Lai arī aizvadītajā plānošanas periodā tikai vienu energoefektivitātes projektu Talsos realizēja pašas mājas dibināta biedrība, tomēr šoreiz SIA “Talsu namsaimnieks” aicina iedzīvotājus būt aktīviem un dibināt biedrības projektu apguvei. “Tādā veidā paši mājas iedzīvotāji ir cieši iesaistīti projekta izstrādē un arī realizēšanā, iespējams daudz efektīvāk apmierināt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Esam gatavi palīdzēt dokumentu sagatavošanā un organizatoriskajā procesā,” sacīja E. Bērziņš. Arī “Altum” un Ekonomikas ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka citviet Eiropā māju apsaimniekošanā un tehniskā stāvokļa uzlabošanā aktīvas ir ēku biedrības, bet Latvijā cilvēki uzskata, ka lielākā iniciatīva jāuzņemas apsaimniekotājiem, kas nav Eiropā ierasta prakse. “Jāsaprot, ka finansējums paredzēts aptuveni 1700 māju siltināšanai. Aktīvākā iedzīvotāju daļa arī to paveiks,” norādīja “Altum”.