Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir iespēja uzlabot sava īpašuma energoefektivitāti, ēkas tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī samazināt ikdienas rēķinus par patērēto siltumenerģiju, piesakoties energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizēšanai. Arī Talsu novadā, uzsver SIA “Talsu namsaimnieks” valdes loceklis Egils Bariss, atsevišķas mājas Pastendē, Sabilē un Laidzē par šo iespēju jau ir izrādījušas interesi.

SIA “Talsu namsaimnieks” Talsu novada pašvaldībā iesniedzis saistošo noteikumu projektu, ierosinot pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu mājas energoaudita veikšanai.

“Šādā veidā vēlamies sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu,” informēja E. Bariss. Līdzīgu atbalstu saviem iedzīvotājiem nodrošina arī citas Latvijas pašvaldības.

Šajā plānošanas periodā iedzīvotāji tiek aicināti būt drosmīgiem un uzņēmīgiem, jo, lai pieteiktos energoefektivitātes projektu īstenošanai, iesākumā katras mājas iemītniekiem jānodibina biedrība.

“Mūsu kā apsaimniekotāja kompetencē būs SIA “Talsu namsaimnieks” speciālistu konsultācijas, dažādu ieteikumu sniegšana. Nepieciešamības gadījumā varam koordinēt šo procesu, lai mājas iedzīvotājiem izdotos iesniegt projektu. Ja vajadzīgs, varam piesaistīt vajadzīgos speciālistus,” teica E. Bariss.

Iedzīvotājiem jāapzinās, ka projekta sagatavošana būs ārpakalpojums un biedrībai būs jādomā arī par atbilstošu projektu vadītāju. Arī finansējuma piesaiste paredzēta, izmantojot biedrības statusu. Šāda prakse nav sveša arī citviet. Piemēram, Saldus novadā jau darbojas 103 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrības – šādā veidā iedzīvotāji paši var rūpēties par mājas vajadzībām, izvēloties atbilstošu saimniekošanas stratēģiju.

“Visa pamatā, protams, ir iedzīvotāju kā īpašnieku ieinteresētība savas mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanā. Jāsaprot, ka ieguvumi no šī procesa ir vairāki. Nozīmīgākie no tiem ir siltumenerģijas patēriņa samazinājums, ēkas tehniskā stāvokļa atjaunošana, kā arī īpašuma vērtības paaugstināšana,” dažus no māju siltināšanā iegūstamajiem ieguvumiem min SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs.