2019. gadā Valsts kontrole (VK) uzsāka revīziju Talsu novadā, lai noskaidrotu, vai Talsu novada pašvaldība pārvalda kapitālsabiedrības, sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem. Revīzijas ziņojumā tika minēti 11 ieteikumi, kas bija jāievieš SIA “Talsu namsaimnieks” ikdienas darbā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Egils Bariss apliecina: visi ieteikumi ir integrēti uzņēmuma darbībā.

“Valsts kontroles revīzijas ziņojumā 11 ieteikumi tieši vai pastarpināti attiecās uz SIA “Talsu namsaimnieks”. Tie vērsti uz darbības efektivitātes, iekšējās kontroles vides un iekšējā normatīvā regulējuma uzlabošanu, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitātes un kārtības paaugstināšanu mūsu klientiem,” sacīja E. Bariss.

Ieteikumu ieviešana paredzēja jaunu normatīvo dokumentu izstrādi, esošo uzlabošanu un papildināšanu, tīmekļvietnē publicējamās informācijas par uzņēmumu sakārtošanu, kā arī uzņēmuma grāmatvedības sistēmas pārkārtošanu.

“Vienmēr esmu uzskatījis, ka skats no malas tikai palīdz: tādā veidā varam ieraudzīt nepilnības un saprast, kā tās novērst. SIA “Talsu namsaimnieks” mērķis ir kvalitatīvu un pārskatāmu, arī izmaksu ziņā,  pakalpojumu sniegšana mūsu klientiem. Ceru, ka šo ieteikumu ieviešana vairos klientu uzticību mūsu darbam un kliedēs bažas par iepriekš izskanējušo, uzņēmumam nelabvēlīgo, informāciju,” piebilda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Jau informējām, ka revīzijas laikā tika izvērtēta Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība un piecu Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību darbība no 2017. līdz 2019. gadam (SIA “Talsu televīzija”, SIA “Talsu ūdens”, SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”). Kopumā Talsu novada pašvaldība saņēma 23 VK ieteikumus, no kuriem ieviesti ir 19.