Līdz šim, strādājot iepriekšējā grāmatvedības programmā, SIA “Talsu namsaimnieks” saviem klientiem piedāvāja iespēju vasaras sezonā maksāt apkures avansa maksājumu. Tādā veidā klienti varēja ne tikai uzkrāt finansējumu nākamās sezonas apkures maksājumu segšanai, bet arī iegūt atlaidi. Šobrīd, pēc auditoru ieteikumiem ieviešot citu grāmatvedības programmu, šāda iespēja nebūs pieejama.

No 1. maija SIA “Talsu namsaimnieks” uz laiku, kamēr sistēmas “Horizon” piegādātājs SIA “Visma Enterprise” sagatavos apkures avansa kā atsevišķas pakalpojumu sistēmas norēķinu uzskaites moduļa tehnisko izstrādi, testēšanu un ieviešanu un valstī tiks sakārtota un precizēta apkures avansu norēķinu, sadalījuma un atlaižu piemērošanas juridiskā bāze, pārtrauks vairāku operāciju veikšanu. Turpmāk uzņēmums neiekasēs apkures avansu, neveidos apkures avansa uzkrājumus, neveiks uzkrātā apkures avansa summas sadali apkures sezonā un nepiemēros atlaides, kas iepriekš bija saistītas ar apkures avansa maksāšanu.

Šāds lēmums pieņemts, jo uzņēmuma ieviestās apvienotās komunālo pakalpojumu un grāmatvedības daudzpakalpojumu aprēķinu un uzskaites sistēmas “Horizon” tehniskās iespējas neatbalsta viena, atsevišķa komunālā pakalpojumu avansa iemaksu iekasēšanu, uzskaiti un sadalījumu neatkarīgi no norēķiniem par citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī neatbalsta atlaižu aprēķinu par pakalpojumiem, par kuriem LR likumā “Par grāmatvedību” noteiktajā kārtībā debitoriem netiek sagatavoti rēķini.

SIA “Talsu namsaimnieks” atvainojas klientiem par neērtībām, kas radušās no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ.