Viens no aktuālākajiem jautājumiem iedzīvotājiem vienmēr ir par radušos ūdenspatēriņa starpības segšanu. Latvijas likumdošana nosaka, ka izdevumi par mājas ūdens patēriņa starpību ir jāsedz pilnīgi visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem, tomēr starpības uzskaiti var veikt precīzāk un, iespējams, tā samazināt šos izdevumus.

Laucienes pagasta “Sarmu” iedzīvotāji pieņēma lēmumu īpašumā no kopējiem mājas uzkrātajiem līdzekļiem uzstādīt ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājus. Šie skaitītāji nodrošina precīzāku un drošāku ūdens patēriņa mērīšanu ilgākā laika posmā, vienlaikus samazinot kļūdu starp ievada un dzīvokļu skaitītājiem. Tiem nav kustīgu detaļu, un ūdens radītais piesārņojums (ūdens pievades sistēmā nonākušās sīkās daļiņas un nogulsnes) to darbību un rādījumu precizitāti ietekmē daudz mazākā mērā.

Mēnesi pēc jauno ūdensskaitītāju ieviešanas, saņemti rezultāti, kas apliecina būtisku starpības atšķirību.

Novembra mēnesī mājas kopējais ūdens patēriņš ir fiksēts 48,466 m³, savukārt kopējie rādītāji dzīvokļos ir 46,735 m³. Starpība fiksēta 3,57% apmērā. Savukārt iepriekšējos mēnešos “Sarmās” fiksētā ūdens patēriņa starpība bija krietni vien lielāka: no 14% līdz pat 21%.

Arī verifikācijas periods šiem skaitītājiem ir ilgāks nekā ierastajiem: līdz sešiem gadiem.

Ja arī jūs esat ieinteresēti šo skaitītāju uzstādīšanā, sazinieties ar SIA “Talsu namsaimnieks” māju pārvaldniekiem!