Ekonomikas ministrija piedāvā iepazīties ar informāciju par to, kādas ir mājas pārvaldnieka iespējas vizuālajā apskatē konstatēt ūdens zudumus. Jāsaka gan, tās, kā zinām arī no praktiskās pieredzes, ir visai ierobežotas. Kas tad rada biežāko ūdens patēriņa starpību?