Līdz šim SIA “Talsu namsaimnieks” klientu ūdens patēriņa rādījumu ziņojumus pieņem, uzklausot arī personu telefonu zvanus. Tomēr šāda rādījumu reģistrēšana mēdz būt neprecīza, tā radot dažādas konfliktsituācijas. Lai nodrošinātu precīzu ūdens patēriņa rādījumu fiksēšanu, no jūlija tos varēs ziņot klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmā, e-pastā vai īsziņā.

“Vēlamies uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti un mazināt iespējamo cilvēcisko kļūdu faktoru, tāpēc esam nolēmuši atteikties no ūdens patēriņa rādījumu ziņošanas telefoniski. Nereti saņemam pārmetumus, ka rādījumu nodošanas laikā uzņēmumu ir grūti sazvanīt, kā arī pēc rēķina sastādīšanas mēdz atklāties neprecizitātes,” galvenos paredzēto izmaiņu iemeslus atklāja SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

No jūlija ūdens patēriņa rādījumu ziņošana, lai precizētu un modernizētu datu uzskaiti, uzņēmuma klientiem būs iespējama šādā veidā: klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmā (pieslēgšanās no www.talsunamsaimnieks.lv), īsziņas (SMS) veidā, sūtot uz tālruni 29321945 vai e-pasta vēstulē info@talsunamsaimnieks.lv.

Lai klientu iesūtītie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi iekļautos uzņēmuma datu sistēmā, tie, sūtot īsziņu vai rakstot e-pastu, ir jāsagatavo noteiktā formātā, vispirms ievadot klienta numuru*, tad skaitītāja numuru* un tad rādījumu*, katru datu grupu atdalot ar zvaigznīti (*). Ja ir vairāki skaitītāji, katra skaitītāja rādījuma pieraksts vienmēr ir jāsāk ar klienta numuru (Tn…*), kas, tāpat kā skaitītāja numurs, redzams uz rēķina. Sagatavojot rādījumu nosūtīšanai, rādījuma sākumā esošās nulles nav jānorāda, bet aiz rādījuma kubikmetrus atdalošā punkta vēlams pierakstīt arī mazāko mērvienību trīs skaitļus (parasti tie skaitītājam ir sarkanā krāsā, vai uz apaļām ciparnīcām). Pareiza pieraksta piemērs:
Tn0123*012548*123.456*
Tn0123*3691011*45.012*

Ja rādījumi jāziņo par vairākiem skaitītājiem, tad katrs no tiem jāraksta jaunā rindiņā, ievērojot iepriekš norādīto formātu. Rādījumus var iesniegt tikai, sākot no 27.datuma līdz 1.datumam ieskaitot. Ārpus norādītā perioda iesniegtie, kā arī noteiktajam formātam neatbilstošie rādījumi nevarēs tikt reģistrēti.

Izmaiņas neietekmēs tos dzīvokļu īpašniekus, kuru mājās uzstādīti viedie ūdens patēriņa skaitītāji – šajos gadījumos rādījumi tiks nolasīti automātiski. Nolasītie rādījumi būs redzami uz rēķina.