Kopš 27. janvāra SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus pilda Egils Bariss. Nenobijies no apkārtējo runām par uzņēmumu, viņš nolēma, ka vislabāk par patieso situāciju var pārliecināties strādājot. Egils, tāpat kā pulkstenis, iet tikai uz priekšu un ir apņēmības pilns iesākto virzienu turpināt.

Kāpēc pretendējāt uz SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amatu?

Bija izsludināts konkurss, un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ar mani nepagarināja darba līgumu. Esmu šajā nozarē strādājis, tajā orientējos.

Pirms pieteicos uz vakanci, izvērtēju publiskajā vidē pieejamo informāciju par šo uzņēmumu – paliku nedaudz bažīgs. Izvērtējot mazpilsētas ieradumus, sapratu, ka šī informācija jādala vismaz ar 80 vai pat 95 – viedoklis ir visiem, bet, kā ir patiesībā, to var uzzināt tikai strādājot. Mana pārliecība, ka jāskatās uz priekšu un attiecīgi arī jāstrādā. Ne velti arī pulkstenis iet tikai uz priekšu.

Kad amatā biju nostrādājis pāris nedēļu un biju apsekojis uzņēmuma pārziņā esošās katlumājas, jutos nedaudz apjucis. Iepriekš biju pārliecināts, ka Talsos viss ir labāk nekā citur, bet izrādījās, ka tā nav. Ir labi, bet daudz jādomā par siltumapgādes efektivitātes palielināšanu, lai ne tikai noturētu esošo siltumenerģijas tarifu, bet varbūt pat rastu iespēju to samazināt, izmantojot esošās iekārtas, uzstādot jaunas, atbilstoši sniegtā pakalpojuma vietai attiecīgajā iedzīvotāju blīvuma zonā.

Valsts kontroles (VK) atzinums, iekšējie auditi, materiālu nosūtīšana izvērtēšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) – kā esat ticis ar to galā uzņēmuma iekšienē?

Man kā valdes priekšsēdētājam šīs pārbaudes un atzinumi nav būtiski traucējuši darbam. Pirms tam biju izgājis diezgan labu “skolu” Kandavas novadā. Ir lietas, kas jāsakārto un jāvērtē saprotoši. Par materiālu nosūtīšanu KNAB – ja Talsu novada domes priekšsēdētājs uzskatīja, ka tas ir nepieciešams, tad tas bija nepieciešams. Šie jautājumi vairāk attiecas uz SIA “Talsu namsaimnieks” iepriekšējās valdes darbu, atbalstu šīs pārbaudes, ja tās var sniegt konkrētus uzlabojumus uzņēmuma darbā, noņemot neziņas plīvuru aizdomām. Tas vajadzīgs, lai sabiedrībā beigtos šīs nepamatotās spekulācijas.

Protams, darbiniekiem šādās situācijās nav viegli, jo cilvēki notikumus uztver emocionāli. Arī uzņēmuma klienti zaudē uzticēšanos uzņēmumam. Tas noteikti iespaido darbinieku izjūtas, bet tas mūs dara tikai stiprākus un dod papildu spēkus apliecināt pretējo.

Savukārt visi VK izteiktie ieteikumi uzņēmuma darbībā ir ieviesti, strādājam pie jaunās grāmatvedības programmas darbības uzsākšanas. Paši veicam iekšēju uzņēmuma darba izvērtēšanu, lai saprastu, ko darām nepareizi un kādos jautājumos varam rīkoties citādi. Pats personīgi pārliecinājos, vai VK ieteikumi ir ieviesti, VK to ir apstiprinājusi.

Audita organizēšana ir kapitāldaļu turētāja kompetence – tas ir normāls process. Tikai jāizšķir, kā tālāk izmanto iegūto informāciju: vai to uztver kā informāciju, kas palīdzēs uzlabot uzņēmuma darbu, vai to izmanto citiem mērķiem, uzņēmumam radot pienesumu nulles vērtībā.

Formāli visi VK ieteikumi ir ieviesti, bet vai tie arī reāli darbojas uzņēmuma ikdienā?

Lielākoties šie ieteikumi nebija kaut kas ārkārtējs, grūtākais jautājums bija grāmatvedības sakārtošana. Līdz šim SIA “Talsu namsaimnieks” strādāja ar piecām grāmatvedības programmām. Tagad ieviešam “Horizon” programmu, kas prasīs aptuveni pusgada laiku. Ieviešanas process nebūs viegls, jo kādu brīdi nāksies darboties abās programmās. Toties iegūtais rezultāts būs tā vērts, jo tas garantēs vēl pārredzamāku uzņēmuma darbu gan mums pašiem, gan ikvienam klientam. Darbiniekiem varu tikai vēlēt izturību un pacietību, kā arī sapratni no klientu puses! Izskatām lietderību paralēli ieviest nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas platformu.

Esam paredzējuši ieviest vienotu tālruni ar ieraksta funkciju. Mūsu darba specifika paredz daudz iedzīvotāju zvanu un jautājumu, ieraksta funkcija palīdzēs uzraudzīt šo procesu. Kontrole būs abpusēja, bieži klientiem emocijas “sit augstu vilni” nepamatoti.

SIA “Talsu namsaimnieks” autoparkam esam uzstādījuši GPS ierīces. Arī līdz šim bija šī sistēma, bet tās ļoti neprecīzi norādīja informāciju, un ceļazīmes tika aizpildītas manuāli. Esošās ierīces palika, bet pakalpojuma kvalitāte ir cita. Darbojas arī degvielas patēriņa kontrole. Ja tiks apgalvots, ka braukts vai darīts ne tas, varēsim pārbaudīt reālo situāciju. Tad arī darbiniekiem nebūs jāuzklausa nepamatotas runas.

Ir izstrādāti transportlīdzekļu lietošanas iekšējie noteikumi, kas neliedz iespēju lietot transportu privāti, pēc tam par to nerēķinoties pēc izrakstītā rēķina. SIA “Talsu namsaimnieks” iekšējie procesi lēnām sakārtojas.

Kādos virzienos strādājat?

Apsaimniekošanas jomu reglamentē ar iedzīvotājiem noslēgtie līgumi, tajos arī konkrēti noteikta apsaimniekošanas maksa un administratīvo izdevumu proporcija. Sāpīgākais jautājums ir siltumenerģijas ražošanas un piegādes nodrošināšana. Ir izsludināta “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centrālajā siltumapgādē” programma. Domājam, ka varētu vēl uzspēt, lai šajā projektā piedalītos ar katlumāju Laidzē un Valdemārpilī. Laidzes katlumājai ar siltumu jānodrošina profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība, tas nosaka lielus ražošanas apjomus. Efektivitāte nav tāda, kādu mēs to vēlētos – ir pārāk daudz roku darba. Tas attiecas arī uz Valdemārpili, kur siltumenerģijas ražošanu un piegādi nodrošina divās katlumājās.

Siltumenerģētikas jomas speciālisti uzņēmumā ir labi – regulāri tiek sekots līdzi tendencēm un resursu izlietojumam, efektivitātei, ir bāze, uz kuras varam balstīties. Kurināmā iepirkumi tiks organizēti, pievēršot pastiprinātu uzmanību piegādātā izejmateriāla korektai uzmērīšanai, būs arī fotofiksācijas, lai nav jāstrīdas. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma klientiem nevienā pozīcijā nebūtu jāuztraucas par pārmaksu.

Katlumājās, kur tas bija nepieciešams un iespējams, esam uzstādījuši frekvenču pārveidotājus, tādā veidā būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu. Darba vēl ir daudz, jo iedzīvotāju blīvums teritorijās, kur nodrošinām apkuri, ir neliels, mums kā pakalpojuma sniedzējam neizdevīgs. Jādomā risinājumi, jo arī iedzīvotāju maksātspēja nav augsta. Tomēr tieši tādēļ nepieciešams nemitīgi uzlabot ēku tehnisko stāvokli, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu. Kā palielināt ēkas siltumenergoefektivitāti, samazinot rēķinu par apkuri, ir īpašnieku atbildība. Nereti redzot zemo aktivitāti ēku siltināšanā neviļus jādomā, ka tarifi nav augsti, jo, ja kaut kas ir par dārgu, tad būtu jāizvērtē, kā ietaupīt. Ūdens krānu taču aizveram un gaismu izslēdzam, kad to nevajag, ar siltumu jārīkojas tikpat atbildīgi.

Vīziju ir daudz, bet vēl jāvērtē pieejamie resursi un iespējas. Visu uzreiz nevar atklāt, man vairāk patīk darīt, negribas pievienoties solītāju pulkam.

Šajā plānošanas periodā, domājot par energoefektivitātes projektu realizēšanu, mudināt cilvēkus dibināt biedrības un pašiem uzņemties atbildību par šo projektu īstenošanu, arī uzņemoties kredītsaistības. Vai par to nesaņemat iedzīvotāju pārmetumus?

Par siltināšanas projektu īstenošanu var lemt tikai paši dzīvokļu īpašnieki – SIA “Talsu namsaimnieks” to var tikai ieteikt, parādot priekšrocības, kas ir nosiltinātai ēkai. Iepriekšējā plānošanas periodā māju siltināšanai nepieciešamās kredītsaistības joprojām guļas uz SIA “Talsu namsaimnieks” pleciem, tas sarežģī uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Vēl tagad sastopamies ar atsevišķu māju iedzīvotājiem, kas izsaka neapmierinātību ar iepriekš veiktajiem siltināšanas projektiem. Mēs šajā gadījumā vēlamies, lai iedzīvotāji paši vairāk iesaistās to realizācijas gaitā, lai paši pieņem lēmumus, tā sasniedzot viņiem vēlamāko rezultātu. Tā ir iespēja konstruktīvai sadarbībai.

Energoefektivitātes projektu īstenošana ne tikai samazina mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs mazāki ikmēneša rēķini, bet ēka ir arī vizuāli sakārtota, īpašuma vērtība no tā tikai palielinās. Jāsaprot, ka mājas pašas par sevi labākas nekļūs un īpašnieka atbildība nebeidzas dzīvokļa četrās sienās.

Šajā procesā esam gatavi iesaistīties, palīdzot, cik vien nepieciešams – sniedzot konsultācijas, skaidrojot nepieciešamo, koordinējot nepieciešamās darbības.

Esat atjaunojuši uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.

Tas ir papildināts. Iegādāts mikroautobuss celtnieku un remontbrigādes vajadzībām. Uzklausījām darbinieku iniciatīvu par zaru šķeldotāja iegādi. Šī investīcija bija nepieciešama, jo zāģējam zarus, bet to utilizācija bija darbietilpīga un nelietderīga. Tagad iegūstam šķeldu, ko pārvērst siltumā iedzīvotājiem. Šis ir ilgtermiņa pirkums.

Pārmaiņas skar arī uzņēmuma darbinieku struktūru. Nav noslēpums, ka meklējam jaunus darbiniekus, jo daži esošie ir izvēlējušies atstāt mūsu kolektīvu. Tieši tādēļ esam izsludinājuši konkursu uz nepieciešamo speciālistu vietām – ikvienam, kurš atbilst kritērijiem, ir iespējams pretendēt uz vakancēm SIA “Talsu namsaimnieks”. Personāla izmaiņas neietekmē funkciju veikšanu, viss tiek padarīts. Katrā ziņā “svaigas asinis” ikvienam uzņēmumam nāk tikai par labu!