SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģijas pakalpojumu nodrošina 17 Talsu novada katlumājās (Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu, Īves un Abavas pagastā un Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā). Esošais tarifs stājās spēkā 2016. gada februārī, bet tagad uzņēmums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai iesniegs jaunu.

Šobrīd apstiprinātais siltumapgādes tarifs ir 61,55 eiro par megavatstundu (bez PVN), bet sagatavotie uzņēmuma aprēķini liecina – SPRK izskatīšanai tiks iesniegts tarifa projekts par 67,33 eiro par megavatstundu (bez PVN). Vidējais sadārdzinājums klientiem, ja tiks apstiprināts uzņēmuma izstrādātais tarifs, būs no 5 līdz 9%.

“Siltumenerģijas ražošana, piegāde un tirdzniecība lauku apvidū ir dārgāka: klientu loks, kam jāpiegādā siltumenerģija, ir izkliedēts, līdz ar to ir lielākas izmaksas nekā blīvi koncentrētās teritorijās – pilsētās. Arī kurinātāju skaits kopumā ir liels, jo katrā katlumājā, kur siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota malka, kā arī kur nav automatizētas ar šķeldu kurināmās, jānodrošina vismaz četri strādnieki,” sacīja SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

Iemesli, kāpēc uzņēmumam nācās izstrādāt jaunu pakalpojuma tarifu, ir vairāki. 2018. gadā, pieaugot valstī noteiktajai minimālajai algai, mainījusies arī SIA “Talsu namsaimnieks” darbinieku atalgojuma likme no 2,25 eiro stundā līdz 2,48 stundā. Tas palielināja uzņēmuma izmaksas attiecīgajā pozīcijā par 10%. Arī kurināmā cenas ir augušas, piemēram, 2018. gadā kubikmetrs šķeldas maksāja 12,58 eiro, bet līdz tam 9,52 eiro – veidojās sadārdzinājums 32% apmērā. Arī malkas izcenojums pieauguma no 24,18 eiro kubikmetrā līdz 31,42 eiro kubikmetrā, radot 29,9% sadārdzinājumu. “Arī šajā gadā veiktā tirgus izpēte nebūt neliecina par kurināmā cenu lejupslīdi, tendence diemžēl ir augšupejoša un nekas neliecina, ka nākotnē kaut kas varētu mainīties” bilda E. Bariss.

2019. gadā SIA “Talsu namsaimnieks” bija jāpārslēdz līgums ar elektroenerģijas piegādātāju, kas mainīja līguma cenu no 41,94 eiro/MWh līdz 49,20 eiro/MWh, palielinot elektroenerģijas izmaksas par 17,3%.

“Siltumenerģijas tarifs izdalās trijās kategorijās: siltumenerģijas ražošana, pārvades un sadales un tirdzniecības pakalpojums. Jaunā tarifa projektā pieaugušas tieši ražošanas izmaksas no 42,32 eiro līdz 50,36 eiro. Savukārt pārvades un sadales, un tirdzniecības izmaksas ir izdevies samazināt,” paskaidroja E. Bariss.

Lai samazinātu izdevumus par siltumapgādi, iedzīvotājiem nopietni jādomā par energoefektivitātes paaugstināšanu. “Siltumenerģijas ražošana lētāka nekļūs, arī mēs domājam, kā to padarīt efektīvāku. Regulāri investējam katlumāju darbības uzlabošanai, bet arī iedzīvotājiem jādomā, kā samazināt siltuma zudumus savos īpašumos, lai pakalpojums neizmaksātu tik dārgi,” teica valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmums jauno tarifa projektu SPRK plāno iesniegt septembra sākumā, tas varētu stāties spēkā nākamajā gadā.