SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģijas pakalpojumu nodrošina 17 Talsu novada katlumājās (Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu pagastā,  Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā). Esošais tarifs stājās spēkā 2016. gada februārī, bet šogad novembra sākumā uzņēmums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izvērtēšanai iesniedzis jaunu tarifa aprēķinu.

Šobrīd apstiprinātais siltumapgādes tarifs ir 61,55 eiro par megavatstundu (bez PVN), bet tagad SPRK izskatīšanai iesniegts tarifa projekts 70,85 eiro par megavatstundu (bez PVN). Tarifa palielinājums paredzēts 15% apmērā.

“Siltumenerģijas ražošana, piegāde un tirdzniecība lauku apvidū ir dārgāka: klientu loks, kam jāpiegādā siltumenerģija, ir izkliedēts, līdz ar to ir lielākas izmaksas nekā blīvi koncentrētās teritorijās – pilsētās. Arī kurinātāju skaits kopumā ir liels, jo katrā katlumājā kur siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota malka kā arī kur nav  automatizētas katlumājas, ar šķeldu kurināmas,   jānodrošina vismaz četri strādnieki,” sacīja SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

Iemesli, kāpēc uzņēmumam nācās izstrādāt jaunu pakalpojuma tarifu, ir vairāki. 2018. gadā, pieaugot valstī noteiktajai minimālajai algai, mainījusies arī SIA “Talsu namsaimnieks” darbinieku atalgojuma likme no 2,25 eiro stundā līdz 2,48 stundā. Tas palielināja uzņēmuma izmaksas attiecīgajā pozīcijā par 10%. Arī kurināmā cenas ir augušas, piemēram, 2018. gadā kubikmetrs šķeldas maksāja 12,60 eiro, bet līdz tam 9,52 eiro – veidojās sadārdzinājums 33% apmērā. Arī malkas izcenojums pieauguma no 24,18 eiro kubikmetrā līdz 29,42 eiro kubikmetrā, radot 22% sadārdzinājumu. “Arī šajā gadā veiktā tirgus izpēte nebūt neliecina par kurināmā cenu lejupslīdi, tendence diemžēl ir augšupejoša un nekas neliecina, ka nākotnē kaut kas varētu mainīties” bilda E. Bariss.

2019. gadā SIA “Talsu namsaimnieks” bija jāpārslēdz līgums ar elektroenerģijas piegādātāju, kas mainīja līguma cenu no 41,94 eiro/MWh līdz 49,20 eiro/MWh, palielinot elektroenerģijas izmaksas par 17,3%.

“Siltumenerģijas tarifs izdalās trijās kategorijās: siltumenerģijas ražošana, pārvades un sadales un tirdzniecības pakalpojums. Jaunā tarifa projektā pieaugušas tieši ražošanas izmaksas no 42,32 eiro līdz 56,52 eiro (teju 34% sadārdzinājums). Savukārt pārvades un sadales un tirdzniecības izmaksas ir izdevies samazināt,” paskaidroja E. Bariss.

Lai samazinātu izdevumus par siltumapgādi, iedzīvotājiem nopietni jādomā par energoefektivitātes paaugstināšanu. “Siltumenerģijas ražošana lētāka nekļūs, arī mēs domājam, kā to padarīt efektīvāku. Regulāri investējam katlumāju darbības uzlabošanā, tomēr ir atsevišķas izmaksas, ko mēs vispār nevaram ietekmēt. Piemēram, elektroenerģijas izcenojums, kurināmā iegādes cena, arī degvielas izmaksas: šīs pozīcijas samazināt nav uzņēmuma spēkos. Arī iedzīvotājiem jādomā, kā samazināt siltuma zudumus savos īpašumos, lai pakalpojums neizmaksātu tik dārgi,” teica valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmums jauno tarifa projektu SPRK iesniedzis novembra sākumā, tas varētu stāties spēkā nākamā gada februārī.

Paziņojums par tarifa projektu