Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde, apsekojot Talsu iepriekšējo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritoriju un tai piegulošo teritoriju Talsu pilsētā netālu no Strauta ielas, konstatēja, ka tur izveidots nesaskaņots laukums bez cietā seguma, uz kura tiek izvesti un novietoti atkritumi. Patlaban teritorija, sadarbībā ar Talsu pilsētas pārvaldi un SIA “Talsu namsaimnieks”, ir sakārtota atbilstoši norādījumiem.

Lielākoties šajā teritorijā atradās bioloģiski noārdāmie atkritumi ar nelieliem būvniecības atkritumu piejaukumiem, kā arī nešķiroti sadzīves un lielgabarīta atkritumi.

IMG-20160301-WA0003

Tiek sakopta Strautu ielas apkārtne Talsos

Tā kā tas ir Talsu novada pašvaldības īpašums, tad, sadarbībā ar Talsu pilsētas pārvaldi un pašvaldības kapitāldaļu uzņēmumu SIA “Talsu namsaimnieks”, tika organizēta šo atkritumu savākšana un to nodošana atkritumu apsaimniekotājam.