SIA “Talsu namsaimnieks” kopā ar ēku iedzīvotājiem Talsos realizējis dažādus energoefektivitātes paaugstināšanas projektus. Ar to palīdzību ir izdevies ne tikai uzlabot ēku tehnisko stāvokli, ieviest dažādus energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus, samazināt iedzīvotājiem siltumenerģijas patēriņu, bet arī pilnveidot pilsētas vizuālo tēlu.

2013. gadā:

raiņa15

Energoefektivitātes uzlabošana Raiņa ielā 15, Talsos

Raiņa iela 15.

2012. gadā:

Darba iela 1;

Darba iela 19;

Celtnieku_8_Nr2

Energoefektivitātes uzlabošana Celtnieku ielā 8, Talsos

Celtnieku iela 8;

1905. gada iela 13; 

1905. gada iela 5;

1905. gada iela 1;

Dundagas iela 2.