Mājas siltināšana, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, ir fundamentāls energoefektivitātes paaugstināšanas un ikmēneša apkures rēķina samazināšanas solis, ko ne visi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ir gatavi spert. Daļēja alternatīva šādā situācijā var būt arī mājas bēniņu siltināšana.

Ne mazāk svarīgs solis mājas energoefektivitātes uzlabošanā ir tieši bēniņu pārseguma siltināšana. Siltuma zudumi caur mājas bēniņu pārsegumu sastāda vismaz 25 procentus no kopējiem rādītājiem.

Mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus iespējams saplānot un īstenot pakāpeniski. Ja īpašnieki lemj to darīt šādā veidā, tad procesu noteikti iesakām sākt ar bēniņu pārseguma siltināšanu. Lai padarītais būtu efektīvs, jumta segumam jābūt vismaz apmierinošā stāvoklī.

Ja īpašnieki vēlas konkrētu konsultāciju par savas mājas tehnisko stāvokli, pasākumiem un darbiem, kas šo stāvokli uzlabotu, lūdzam vērsties pie attiecīgā SIA “Talsu namsaimnieks” pārvaldnieka – sagatavosim tāmi, lai būtu iespējams pieņemt visiem pieņemamu lēmumu.