Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

SIA “Talsu namsaimnieks” amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

SIA “Talsu namsaimnieks” 2018. gada pārskats

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2018. gadā

SIA “Talsu namsaimnieks” 2017. gada pārskats

SIA “Talsu namsaimnieks” 2016. gada pārskats