No 1. augusta Talsu novada iedzīvotājiem, tajā skaitā arī SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem,  jārēķinās ar paaugstinātu atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Ja līdz šim nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana izmaksāja 12,84 eiro par kubikmetru, tad no 1. augusta – 15,90 eiro par kubikmetru.

Jauns tarifs SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” nepieciešams vairāku iemeslu dēļ – viens no tiem – saskaņā ar Dabas resursu nodokļa (DRN) likumu izriet, ka no 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā cita DRN likme. Ja šogad par atkritumu apglabāšanu tā noteikta 43 eiro apmērā par tonnu, tad nākamgad – 50 eiro par tonnu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 8. maijā apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu ar jau iekļautu DRN likmi: no 2019. gada 10. jūnija līdz 31. decembrim – 60,73 eiro tonnā (bez PVN), bet no 2020. gada 1. janvāra – 64,01 eiro tonnā (bez PVN). Tas nosaka, ka turpmāk DRN būs iekļauts atkritumu apglabāšanas tarifā un pašvaldībai, mainoties apglabāšanas tarifam, nebūs nepieciešams atsevišķs lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksas maiņu, kas stāsies spēkā reizē ar jauno apglabāšanas tarifu.

Tomēr vēl ir arī otra izmaksu pozīcija, kas iedzīvotājiem sadārdzinās atkritumu apsaimniekošanu. Tā ir nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Ja kopš 2018. gada marta maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu bija noteikta 1,70 eiro (bez PVN) par kubikmetru apmērā, tad tagad tā būs 6,76 (bez PVN) eiro par kubikmetru.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” skaidro, ka šīs pozīcijas izmaiņas pamatojamas ar palielinātiem izdevumiem par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, izdevumiem par transporta pakalpojumiem un degvielas izmaksām.