Pakalpojums, iekārtaCena (€ bez PVN)
Autopacēlājs "ZIL 130"28,93 stundā
Ielu tīrāmā automašīna "Bucher City Cat 2020XL"37 stundā
Minitraktors "Kubota" un ''Kioti''22,42 stundā
Kravas automašīna ''VW LT 46"16,44 stundā
Lapu pūtējs9,44 stundā
Šķeldotājs59,58 stundā (vai 41,38, ja sašķeldotais materiāls paliek uzņēmuma rīcībā)
Zālāju pļaušana144,09 par hektāru
Santehniķa pakalpojums (māju iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu un mezglu remontdarbi, apkope, tīrīšana)14,04 stundā (transporta izmaksas: 0,41€ par kilometru. Ceļa izdevumi netiek piemēroti uzņēmuma apsaimniekotajām mājām; ja pakalpojums pēc pieteikuma tiek veikts ārpus noteiktā darba laika, tad tiek piemērots koeficients 1,5)
Remontstrādnieka pakalpojums6,52 stundā
Elektriķa pakalpojums8,58 stundā
Siltumenerģija (PVN 12%)TeritorijaCena (€ bez un ar PVN)
Siltumenerģija (par 1MWh)Talsi57,09; 63,94
Siltumenerģija ūdens uzsildīšanai (patēriņš 1m³ ūdens =< 0,075 MWh)Talsi4,28; 4,80
Apkure (m²/mēnesī pēc izlīdzinātā maksājuma)Kalna iela 5a, Talsi1,13; 1,26
Siltumenerģija (par 1MWh)Talsu novads (ārpus Talsiem)61,55; 68,93
Siltumenerģija ūdens uzsildīšanai (patēriņš 1m³ ūdens =< 0,075 MWh)Laucienes pagasts, Ģibuļu pagasts4,61; 5,17
Siltumenerģija mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanaiVisā novadāVasarā: pēc mājas reālā siltumenerģijas patēriņa. Ziemā: pēc vasaras vidējā patēriņa
Ūdensapgāde un kanalizācija (PVN 21%)Pakalpojuma sniedzējsTarifs ūdensapgādei (€/m³ bez un ar PVN)Tarifs kanalizācijai (€/m³ bez un ar PVN)
Talsi, Stende, Valdemārpils, Sabile, Laidzes, Ģibuļu, Lībagu, Valdgales, Īves, Virbu, Strazdes, Abavas, Lubes, Valdgales, Lībagu pagasts, PastendeSIA "Talsu ūdens"0,93; 1,121,17; 1,41
Laucienes pagastsLaucienes pagasta pārvalde1,20; 1,451,45; 1,75
Balgales pagastsBalgales pagasta pārvalde1,18; 1,421,64; 1,98
..
Izdevumu pozīcijaPakalpojuma sniedzējsPapildinformācijaIzcenojums (€ bez un ar PVN)
Asenizācija (par katru izvešanas reizi)SIA "Talsu ūdens" www.talsuudens.lv30,99; 37,50
Asenizācija (izvešanas reizes)SIA "Janvāri" www.janvari.lvpēc līguma
Atkritumu izvešana (par m³)SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""www.piejuraatkritumi.lv9,78; 11,83

Mēnesī mājā patērētās siltumenerģijas (SE) sadalījums megavatstundās (MWh), ūdens uzsildīšanai, dzīvojamās mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai un telpu apsildei (apkurei, tikai apkures periodā).

N.p.k.

KO APRĒĶINA?

KĀ APRĒĶINA?

PASKAIDROJUMS

1.

Siltumenerģijas kopējais patēriņš mājā, kuru uzskaita ar mājas SE skaitītāju (SE_kop)

SE_kop

Kopējais patērētais daudzums mājā pēc skaitītāja mājas siltummezglā. Skaitītāja sākuma rādījums mīnus beigu rādījums.

2.

Siltumenerģijas patēriņš visa izlietotā karstā ūdens uzsildīšanai mājas dzīvokļos (SE_ku), kur viena m³ ūdens uzsildīšanai tiek patērēts 0,075 MWh SE

SE_kūd = m³ × 0,075 MWh

– visos mājas dzīvokļos uzskaitītais patērētā karstā ūdens daudzums kubikmetros.

3. Siltumenerģijas viena (kārtējā) mēneša patēriņš visas mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā (SE_cirk). SE_cirk = SE_kop SE_kūd
Mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai izlietoto SE patēriņu dala uz visiem mājas dzīvokļiem vienādās daļās. Vasaras periods šeit – visi pilnie kalendārie mēneši, kad mājai nav pieslēgta apkure.
 4. Siltumenerģijas patēriņš vienam dzīvoklim mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā (SE_cirk_dz). SE_cirk_dz = SE_cirk / dz.sk.
dz.sk. – dzīvokļu skaits mājā.

5.

Siltumenerģijas vidējais viena mēneša patēriņš mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai visā vasaras periodā (SE_cirk-vid). Mājas vidējais siltumpatēriņš cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā, visu vasaras mēnešu patēriņa summa Σ, dalīta ar vasaras perioda mēnešu skaitu.

SE_cirk-vid  = (Σ SE_cirk-mēn) / mēn.sk.

SE_cirk-vid – mājas vidējais siltumpatēriņš cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā, visu vasaras mēnešu patēriņa summa, dalīta ar vasaras perioda mēnešu skaitu. mēn.sk. – Vasaras periods šeit – visi pilnie kalendārie mēneši, kad mājai nav pieslēgta apkure.
 6.

Siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei (SE_apk), tikai apkures periodā.

SE_apk = SE_kop SE_kūd – SE_cirk-vid

SE_1m² = SE_apk / Σ dzīv_apk-plat

€_1m² = SE_1m² × T

Siltumenerģijas patēriņu dzīvokļu apkurei aprēķina, no mājas kopējā SE patēriņa atņemot karstā ūdens uzsildīšanai izlietoto SE daudzumu un mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai izlietoto SE daudzumu. Atlikumu dalot uz mājas dzīvokļu apkures platību summu Σ un reizinot ar tarifu T, iegūst 1 m² apkures izmaksas €_1m² dzīvoklim kārtējā mēnesī.