Pakalpojums, iekārtaCena (€ bez PVN)
Santehniķa pakalpojums (divu cilvēku brigāde; apsekošana, apkope, remontdarbi)23,20 stundā
Santehniķa pakalpojums (apsekošana, apkope, remontdarbi)11,60 stundā
Remontstrādnieka pakalpojums (apsekošana, apkope, remontdarbi)10,84 stundā
Remontstrādnieku pakalpojumi (divu cilvēku brigāde; apsekošana, apkope, remontdarbi)21,68 stundā
Zālāju pļaušana146,25 par hektāru
Transports "BobCat"23,00 eiro stundā
Transports "Bucher CityCat 2020 XL"44,70 eiro stundā
Transports VW LT4621,82 eiro stundā
Traktortehnika "Kioti" un "Kubota"32,00 stundā
Elektriķu pakalpojumi (divu cilvēku brigāde; apsekošana, apkope, remontdarbi)23,12 stundā
Elektriķa pakalpojums (apsekošana, apkope, remontdarbi)11,56 stundā
SiltumenerģijaTeritorija, pakalpojumu sniedzējsCena (€ bez PVN / ar PVN 12%)
Siltumenerģija (par 1MWh)Talsi, Talsu Bio-Enerģija, SIA57,09 / 63,94
Siltumenerģija ūdens uzsildīšanai (patēriņš 1m³ ūdens = 0,075 MWh)Talsi, Talsu Bio-Enerģija, SIA4,28 / 4,80
Apkure (€/m²/mēnesī pēc izlīdzinātā maksājuma 12 mēnešus gadā)Sociālā māja Kalna ielā 5A, Talsos, Talsu namsaimnieks, SIA2,08 / 2,33
Siltumenerģija (par 1MWh)Talsu novads, Talsu namsaimnieks, SIA61,55 / 68,94
Siltumenerģija (par 1MWh)Laucienes pansionāts, Talsu namsaimnieks, SIA50,21 / 56,24
Siltumenerģija (par 1MWh)Vandzenes pagasts, Vandzenes pagasta pārvalde67,52 / 75,62
Siltumenerģija ūdens uzsildīšanai (patēriņš 1m³ ūdens = 0,075 MWh)Laucienes pagasts, Ģibuļu pagasts4,62 / 5,17
Siltumenerģija mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanaiTalsu novads, Talsu namsaimnieks, SIAVasarā - pēc mājas faktiskā siltumenerģijas patēriņa, atņemot ūdens uzsildīšanai patērēto. Ziemā - pēc vasaras vidējā patēriņa.
Ūdensapgāde un kanalizācijaPakalpojuma sniedzējsTarifs ūdensapgādei (€/m³ bez PVN / ar PVN)Tarifs kanalizācijai (€/m³ bez PVN / ar PVN 21%)
Talsu novadsSIA "Talsu ūdens"1,18 / 1,431,89 / 2,29
Vandzenes pagastsVandzenes pagasta pārvalde1,05 / 1,271,00 / 1,21
Veģi, Abavas pagastsVSAC "Kurzeme"0,28 / 0,340,73 / 0,88
Laucienes pag. "Ausekļi", "Silavas"Laucienes pansionāts1,24 / 1,500,89 / 1,08
..
Izdevumu pozīcijaPakalpojuma sniedzējsPapildinformācijaIzcenojums (€ bez PVN / ar PVN 21%)
Asenizācija (par katru izvešanas reizi)SIA "Talsu ūdens" www.talsuudens.lv30,99 / 37,50
Atkritumu izvešana (par konteinera tilpumu m³)SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""www.piejuraatkritumi.lv13,49 / 23,86

Mēnesī mājā patērētās siltumenerģijas (SE) sadalījums megavatstundās (MWh), ūdens uzsildīšanai, dzīvojamās mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai un telpu apsildei (apkurei, tikai apkures periodā).

N.p.k.

KO APRĒĶINA?

KĀ APRĒĶINA?

PASKAIDROJUMS

1.

Siltumenerģijas kopējais patēriņš mājā, kuru uzskaita ar mājas SE skaitītāju (SE_kop)

SE_kop

Kopējais patērētais daudzums mājā pēc skaitītāja mājas siltummezglā. Skaitītāja sākuma rādījums mīnus beigu rādījums.

2.

Siltumenerģijas patēriņš visa izlietotā karstā ūdens uzsildīšanai mājas dzīvokļos (SE_ku), kur viena m³ ūdens uzsildīšanai tiek patērēts 0,075 MWh SE

SE_kūd = m³ × 0,075 MWh

– visos mājas dzīvokļos uzskaitītais patērētā karstā ūdens daudzums kubikmetros.

3. Siltumenerģijas viena (kārtējā) mēneša patēriņš visas mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā (SE_cirk). SE_cirk = SE_kop SE_kūd
Mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai izlietoto SE patēriņu dala uz visiem mājas dzīvokļiem vienādās daļās. Vasaras periods šeit – visi pilnie kalendārie mēneši, kad mājai nav pieslēgta apkure.
 4. Siltumenerģijas patēriņš vienam dzīvoklim mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā (SE_cirk_dz). SE_cirk_dz = SE_cirk / dz.sk.
dz.sk. – dzīvokļu skaits mājā.

5.

Siltumenerģijas vidējais viena mēneša patēriņš mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai visā vasaras periodā (SE_cirk-vid). Mājas vidējais siltumpatēriņš cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā, visu vasaras mēnešu patēriņa summa Σ, dalīta ar vasaras perioda mēnešu skaitu.

SE_cirk-vid  = (Σ SE_cirk-mēn) / mēn.sk.

SE_cirk-vid – mājas vidējais siltumpatēriņš cirkulācijas sistēmas uzturēšanai vasaras periodā, visu vasaras mēnešu patēriņa summa, dalīta ar vasaras perioda mēnešu skaitu. mēn.sk. – Vasaras periods šeit – visi pilnie kalendārie mēneši, kad mājai nav pieslēgta apkure.
 6.

Siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei (SE_apk), tikai apkures periodā.

SE_apk = SE_kop SE_kūd – SE_cirk-vid

SE_1m² = SE_apk / Σ dzīv_apk-plat

€_1m² = SE_1m² × T

Siltumenerģijas patēriņu dzīvokļu apkurei aprēķina, no mājas kopējā SE patēriņa atņemot karstā ūdens uzsildīšanai izlietoto SE daudzumu un mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai izlietoto SE daudzumu. Atlikumu dalot uz mājas dzīvokļu apkures platību summu Σ un reizinot ar tarifu T, iegūst 1 m² apkures izmaksas €_1m² dzīvoklim kārtējā mēnesī.