Klientu apkalpošana

63232151; 63232150; 28315383; 20220696

info@talsunamsaimnieks.lv

 • Ar namu apsaimniekošanu saistītas darba organizācijas koordinēšana;
 • Klientu konsultēšana namu apsaimniekošanas jautājumos;
 • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu aprēķinu veikšana;
 • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu pieņemšana;
 • Rēķinu sagatavošana un piegāde;
 • Māju bilanču sastādīšana;
 • Lietvedības un grāmatvedības uzskaite;
 • Līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana;
 • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņa.

 

Siltumapgāde

29472806

modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv

 • Klientu konsultēšana siltumapgādes jautājumos;
 • Siltumenerģijas ražošana un piegāde;
 • Rēķinu par patērēto siltumu sagatavošana un piegāde.

 

Pārvaldīšana

28618897

info@talsunamsaimnieks.lv

 • Ietvju, laukumu, pagalmu un citu pilsētas teritoriju apkopšana, zāles pļaušana, gružu un lapu savākšana;
 • Teritoriju labiekārtošana;
 • Koku un krūmu zāģēšana;
 • Namu iekšējo komunikāciju (ūdensapgādes, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, apkures sistēmas, elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana;
 • Ēku remontdarbu, ēku siltināšanas, jumta seguma maiņas, koplietošanas telpu kosmētisko remontu un citu ar ēkas uzturēšanu saistīto darbu organizēšana;
 • Dūmvadu un ventilācijas vadu apsekošanas un tīrīšanas organizēšana.

 

Kapsētu apsaimniekošana un apbedīšanas pakalpojumi

63221228; 29366853

talsunamsaimnieks@talsi.lv; kaplica@talsunamsaimnieks.lv

 • Talsu pilsētas un Ģibuļu pagasta Eglaines un Liepu kapu apsaimniekošana;
 • Kapu grāmatu uzturēšana;
 • Kapa vietu ierādīšana, sagatavošana, labiekārtošana, sakopšana (tuviniekiem ir iespēja slēgt pakalpojumu līgumu);
 • Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana: sēru zāles iznomāšana; apbedīšanas piederumi (zārki, krusti, sveces un citi sēru rituāla piederumi); nelaiķa transportēšana uz kapliču un uzglabāšana; nelaiķa sagatavošana sēru ceremonijai; kapa rakšana; nesēju pakalpojumi.