2019. gads pašvaldības kapitāldaļu uzņēmumam SIA “Talsu namsaimnieks” ir bijis notikumu pilns. Piedzīvoti dažādi izaicinājumi, kas arī veiksmīgi pārvarēti. Par aizvadītajā gadā paveikto stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Egils Bariss.

Uzlaboti finanšu rādītāji
“Rūpīgi pārskatām un analizējam visus saimnieciskos izdevumus, lai izvērtētu katra nozīmību. Darbā ievērojam finanšu disciplīnu, nepieļaujot nelietderīgus tēriņus. Esam aktualizējuši mūsu sniegto pakalpojumu izmaksas, nosakot tās atbilstoši reālajai situācijai. ”

Samazināts kredītlīnijas apjoms no 100 000 līdz 50 000 eiro
“Jau pāris gadu apzināti strādājam pie kredītlīnijas (tā sākotnēji bija 150 000 eiro) apjoma samazināšanas. Savā laikā tā tika atvērta, lai nodrošinātu uzņēmumam finansiālu garantu kurināmā iegādei. Šajā brīdī tā ir 50 000 eiro apjomā, bet esam plānojuši to slēgt, pirms tam gan izvērtējot šīs sezonas darbu.”

Vairs nenodrošina Talsu pilsētas uzkopšanu un zālāju pļaušanu
“Šajā gadā piedzīvojām būtiskas izmaiņas: vairs nenodrošinām Talsu pilsētas uzkopšanu un zālāju pļaušanu. Bijām spiesti uzteikt darbu vairākiem cilvēkiem, arī uzņēmuma apgrozījums samazinājās. Tomēr neesam zaudējuši apņēmību strādāt un nodrošināt pārējos mūsu sniegtos pakalpojumus.”

Ieviesta klientu tiešsaistes sistēma
“Ieviesām tiešsaistes sistēmu, lai mūsu klientiem piedāvātu modernāku pakalpojumu. Šajā sistēmā ikviens lietotājs var pārraudzīt informāciju par savu īpašumu, iepazīties ar vizuālās apsekošanas dokumentiem, nodot skaitītāju rādījumus un pārraudzīt saņemtos rēķinus. Protams, ieviešanas gaitā saskārāmies ar dažādiem izaicinājumiem, bet tie ir veiksmīgi novērsti. Domājam, kā vēl kļūt mūsu klientiem pieejamākiem.”

Divu Eiropas Savienības (ES) projektu īstenošana
“Noslēgušies iepirkumu konkursi par divu projektu realizēšanu ar ES Kohēzijas fonda atbalstu: “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī Talsu novadā” un “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā Valdemārpilī”. Janvārī slēgsim līgumus ar būvniekiem SIA “Grobiņas SPMK” par kopējo līgumcenu 355 743,50 eiro (bez PVN) un SIA “P.M.G.” par kopējo līgumcenu 640 524,41 eiro (bez PVN). Projekta īstenošana palīdzēs padarīt efektīvāku siltumapgādi Valdemārpilī, jo esošo divu katlumāju vietā tiks izveidota viena, ar šķeldu kurināma, tiks savienotas siltumtrases un veikta daļēja to nomaiņa. Darbus jāpabeidz līdz 2020. gada apkures sezonas sākumam.”

Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā (SPRK) iesniegts jauns siltumenerģijas tarifa projekts
“Ņemot vērā kurināmā un darbaspēka izmaksu pieaugumu un lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu, bijām spiesti iesniegt SPRK jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu – 70,85 eiro par megavatstundu (bez PVN). Tas ir par 9,30 eiro par megavatstundu jeb 15,1% vairāk nekā pašlaik piemērojamais siltumenerģijas tarifs (61,55 eiro par megavatstundu). Šobrīd tarifu vēl izskata un izvērtē, kad tas tiks apstiprināts, tas attieksies uz 17 Talsu novada katlumājās saražoto un pārdalīto siltumenerģiju (Ģibuļu, Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu pagastā, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā).

Apsaimniekošanā esošo māju koplietošanas telpās veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un zemējuma kontaktsavienojuma pārbaude
“Esam saviem spēkiem novērsuši visas konstatētās nepilnības.”

Pārmūrēti skursteņi
“Pilnībā šī problēma nav novērsta. Izvērtējam un sākam ar prioritārajiem gadījumiem, par kuriem esam saņēmuši skursteņslauķu sastādītu aktu par attiecīgā objekta neatbilstību.”

Pakāpeniska autoparka atjaunošana
“Nolietota autoparka uzturēšana izmaksā neadekvāti dārgi, tāpēc esam iegādājušies divas lietotas un līzingā trīs jaunas automašīnas. Tādā veidā izdodas būtiski samazināt automašīnu remontdarbu izmaksas, ko varam novirzīt līzinga maksājumiem. Piemēram, iegādājāmies automašīnu, ar ko nodrošinām mazgabarītu atkritumu savākšanu, jo iepriekšējās tehniskā stāvokļa dēļ bija apgrūtinoši nodrošināt šo pakalpojumu.”

Dalība Talsu novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā
“2019. gadā šajā projektu konkursā iesaistījās trīs mūsu apsaimniekotās mājas. 1905. gada ielas 1 paveiktais ieguva balvu pašvaldības konkursā “Talsu bruncī ieaustie” nominācijā “Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”. Šī ir iespēja ar pašvaldības līdzfinansējumu uzlabot mājas apkārtējo vidi un pat atrisināt jau sen sasāpējušās problēmas.”

Izstrādāta un apstiprināta uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam
“Tas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā esam noteikuši mūsu stratēģiskos mērķus, esam veikuši uzņēmuma analīzi un definējuši nepieciešamās darbības uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai.”

Pārņemta apkures nodrošināšana pansionātā “Lauciene” un apkures un ventilācijas sistēmas uzturēšana Talsu Galvenajā bibliotēkā
“Ikviena objekta pārņemšana prasa arī tehniskus ieguldījumus objekta sakārtošanai. Izņēmums, protams, ir Talsu Galvenā bibliotēka, bet šajā gadījumā nevaram īsti prognozēt visas izmaksas, jo objekts ir jauns un vēl nav pieejami nekādi rādītāji: tie būs zināmi tikai pēc šī gada sezonas.”

Pārvaldīšanas līgumu pārjaunošana
“Ilgu laiku šie līgumi nebija pārskatīti, citi pat tika slēgti 2011. gadā, tāpēc, protams, informācija tajos vairs nebija aktuāla. Pārjaunojot šos līgumus, pārskatījām arī apsaimniekošanas maksas apmēru. Lai uzlabotu māju tehnisko stāvokli, ir jāveido uzkrājumi, ko nav iespējams izdarīt, ja apsaimniekošanas maksa ir neadekvāti zema. Līgumu pārjaunošana notiek, pirms tam organizējot katras mājas iedzīvotāju kopsapulci.”

Uzlabots apkures katls Laucienes bērnudārza katlumājā
“Šim apkures katlam uzstādījām granulu degli, veicām apkures sistēmas pārbūvi un cirkulācijas sūkņu nomaiņu. Tā esam ieguvuši katlumāju, kas darbojas autonomā režīmā ar attālinātu vadību, esam samazinājuši darba spēka izmaksas un panākuši elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par aptuveni 70%. Esam uzlabojuši siltumapgādi Laucienes bērnudārzam, vajadzīgo temperatūru nodrošinot atkarībā no ārgaisa temperatūras.”

Verificēti siltumenerģijas skaitītāji, kur nodrošina siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumus
“Lai nodrošinātu korektu siltumenerģijas uzskaiti atbilstoši likumdošanai, ik pēc diviem gadiem jāveic skaitītāju verifikācija (pārbaude).Verificējām vairāk nekā simts mūsu pārziņā esošos skaitītājus, no kā tikai divi bija jānomaina.

Neatlaidīgs darbs ar komunālo maksājumu parādu piedziņu
“Pagājušajā gadā esam nosūtījuši 976 brīdinājumus par nepieciešamību veikt parādu samaksu. Ir noslēgtas 83 vienošanās par parādu samaksu un iesniegtas tiesā 127 prasības par parādu piedziņu tiesas ceļā. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem nodoti 65 izpildraksti parādu piedziņai. Noslēgtas 32 vienošanās par parādu labprātīgu samaksu pēc tiesas sprieduma par parādu piedziņu saņemšanas.”

“Zelta slota” – tradīcija, kas nebeidzas
“Šo balvu labākajam gada sētniekam pasniedzam kopš 2015. gada. Šogad to saņēma Imants Busulis – cilvēks, par kura darbu Celtnieku ielas kvartālā esam saņēmuši ļoti daudz pozitīvu atsauksmju. Šādi cilvēki palīdz mūsu uzņēmumam saglabāt pakalpojumu kvalitāti, to ļoti augstu vērtējam.”

Vasarā dod darbu jauniešiem
“Jau vairākus gadus sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru un vasarā devām darbu 18 jauniešiem. Jaunieši 2019. gadā apkopa mūsu apsaimniekotās kapsētu teritorijas un strādāja mūsu bāzē Rīgas ielā 14.
Šis ir veids, kā radīt pievienoto vērtību visai sabiedrībai – gan dodot iespēju nopelnīt jauniešiem, gan pastiprināti sakopjot un uzturot teritoriju tīrību.
Par paveikto 2019. gadā esmu pateicīgs visiem SIA “Talsu namsaimnieks” darbiniekiem!”