SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Lai iedzīvotāji savās mājās justos droši un patīkami, regulāri jāveic dažādi tehniskie ieguldījumi. To apmērs ir atkarīgs no pieejamā finansējuma, tomēr katrs ieguldītais cents cilvēkiem rada pievienoto vērtību. Kas padarīts pēdējā laikā?