Tā kā ziema šogad mūs saudzē un ārgaisa temperatūra ir gadalaikam salīdzinoši augsta, tad arī  siltumenerģijas patēriņš iedzīvotāju rēķinos teritorijās, kur apkuri nodrošina SIA “Talsu namsaimnieks”, ir samazinājies par aptuveni 25%.

Salīdzinot 2018. un 2019. gada nogales siltumenerģijas rēķinu apjomus, redzams to samazinājums par aptuveni 25%. Tomēr, lai arī ārā nav spēcīgs sals, siltumpatēriņu paģēr valdošās spēcīgās vēja brāzmas un pastāvīgais mitrums.

Siltumenerģijas patēriņa samazinājumu ikdienā var panākt, pareizi noregulējot siltummezgla uzstādījumus, sekojot līdzi ārgaisa temperatūrai. Mājās, kur ir uzstādīti siltummezgli, regulēšanu var veikt mājas vecākais, vai arī palūgt to izdarīt nama apsaimniekotājam. Ja uzstādīti ļoti zemi rādījumi, tad saņemtais siltumenerģijas apjoms var izrādīties par mazu un dzīvokļa iemītniekiem var būt par aukstu. Siltummezglu regulēšanas atzīmes vērojamas lineārā grafikā: lai sasniegtu optimālo rezultātu gan temperatūras, gan patēriņa ziņā, tai jābūt vienmērīgai, bez straujām svārstībām.  Regulēšanu jāveic, rūpīgi sekojot laikapstākļiem. Tā iespējams saglabāt komforta temperatūru un arī samazināt siltumenerģijas patēriņu.

Ja ārā ir saulains laiks, tad siltummezglā uzstādītā temperatūra var būt zemāka, ja ir apmācies, lietus un vējš, tad temperatūrai jābūt augstākai. Ja jūtams mitrums, tad zemu uzstādīta temperatūra nespēj īsā laikā nodrošināt vajadzīgo temperatūras līmeni.

Vēlamais siltuma līmenis dzīvojamajās telpās ir no 20 līdz 22 grādiem. Ja temperatūra ir pārāk zema, tad ilgtermiņā ēkā var rasties pelējums un mitrums. Pavasarī, kad biežāk spīd saule, siltuma patēriņš būs mazāks, bet ziemā, pat bez liela sala, patēriņš būs lielāks mitruma un vēja dēļ.

SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģijas ražošanai izmanto dažāda veida kurināmo: malku, šķeldu un granulas. Tā kā uzņēmums nevar iepirkt malku visai apkures sezonai, tā katlumājās nonāk mitra. Lai arī tas neietekmē iedzīvotāju siltumenerģijas patēriņu, tomēr SIA “Talsu namsaimnieks” pakāpeniski pāriet uz šķeldas un granulu kurināmo. Kad rekonstruēs Valdemārpils siltumenerģijas apgādi, no divām katlumājām izveidojot vienu un ar šķeldu kurināmu, tad malkas katlumājas būs palikušas tikai Sabilē un Laidzē. Ērtākais kurināmais ir šķelda, jo tai ir izdevīga iegādes cena un lielāka siltumatdeve, iespējama automātiskā regulēšana, kas samazina arī nepieciešamā darbaspēka izmaksas.

Tomēr pamata princips, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu katrā mājā, ir energoefektivitātes palielināšana. Būtisku ietaupījumu var nodrošināt, nosiltinot ēku bēniņus. Svarīgi ir neveikt nesaskaņotu radiatoru nomaiņu: šis risinājums vienmēr jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju, citādi negribot var sabojāt ēkas kopējo siltumsistēmu, kas pēc tam radīs diskomfortu pašam un arī citiem.

Lai noskaidrotu iemeslus, kas rada vislielākos siltumzudumus un kā šo problēmu novērst, SIA “Talsu namsaimnieks” iesaka mājām veikt iekšējo inženiertīklu, siltumtīklu auditu.

Ja rodas jautājumi par SIA “Talsu namsaimnieks” piestādītajiem rēķiniem, tad uzņēmums lūdz sazināties ar speciālistiem!