Kas būs jādara?

Nodrošināt apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas saimniecisko darbību;

Izvēlēties un realizēt efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus;

Organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem, namu būvkonstrukciju vizuālo apsekošanu;

Sastādīt saimnieciskos un rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas plānus;

Organizēt un pārraudzīt neplānoto darbu izpildi un labiekārtošanu;

Organizēt un piedalīties kopsapulcēs, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atskaites;

Sagatavot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Kas jāzina?

Jāpārzina namu klasifikācija, būvkonstrukciju tipi un tehniskie rādītāji;

Jāpārzina būvmateriālu piedāvājums un to pamatīpašības;

Jāpārzina un jāievēro tiesiskais regulējums un nekustamā īpašuma pārvaldīšana;

Jābūt uz komunikāciju vērstam un jāprot strādāt komandā, kā arī uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Ko piedāvājam?

Darba algu līdz 850 eiro (pirms nodokļu nomaksas);

Pienākumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu;

Lieliskus darba kolēģus;

Atsaucīgu, bet prasīgu darba devēju.

Kā nepalaist garām iespēju?

Līdz 22. jūlijam sūti CV uz info@talsunamsaimnieks.lv;

Ienes to birojā Ezeru laukumā 2.