Ik gadu Talsu novada pašvaldība organizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu. Tajā iespējams piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu ārtelpas labiekārtošanai. 

Piesaistīt pašvaldības finansējumu vairāk nekā 3000 eiro apmērā šogad izdevies arī A. Pumpura ielas 10 Talsos mājas iedzīvotājiem. Par šiem un arī mājas uzkrājuma līdzekļiem izdevies uzstādīt labiekārtojuma elementus, ierīkot dobi, apzaļumot teritoriju un izbūvēt gājēju celiņu.