Ja dzīvo privātmājā, tad tava iekšpagalma iekārtojums ir atkarīgs tikai un vienīgi no paša vēlmēm un pieejamā finansējuma. Ja dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, tad tava iekšpagalma iekārtojumam ir jāsaskan ar pārējo mājas iedzīvotāju vēlmēm. Reizēm tas ir šķērslis kādas idejas īstenošanā, bet reizēm tas ir kā papildu stimuls un papildu iespējas!

A. Pumpura ielas 6 Talsos mājas iedzīvotāji jau pagājušajā gadā bija vienisprātis – viņu mājas pagalmam jātop sakārtotam un skaistam!

Piesaistot Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektā, jau pagājušajā gadā A. Pumpura ielas 6 iekšpagalmā tika sakārtots tā segums.

Šogad iedzīvotāji mājas vecākās Sarmītes Vigules vadībā ideju turpināja. Tagad ir izveidota pievilcīga un funkcionāla veļas žāvētava un uzstādīts soliņš.

Tomēr ar to ieceres nebeidzas. Mājas iedzīvotāji vēlas turpmāk labiekārtot arī pagalma otru pusi.