Uzņēmuma rekvizīti

SIA “Talsu namsaimnieks”
Reģistrācijas numurs: 41203035896
Juridiskā adrese: Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu nov., LV-3201
Bankas:
A/S Swedbank konts: LV18HABA0551027489881
A/S SEB banka konts: LV54UNLA0050015036916
A/S Citadele konts: LV84PARX0013119070001

Administrācijas darba laiks

P. – Pk. 8.00 – 17.00 (12.00 – 13.00 pusdienas pārtraukums)

SIA “Talsu namsaimnieks″ sociālajos tīklos
Facebook.com – https://www.facebook.com/@Talsunamsaimnieks

Kontaktinformācija

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi:

SIA “Talsu namsaimnieks” e-adrese (https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@41203035896)

 

AmatsVārds UzvārdsTālrunise-pasts
Valdes priekšsēdētājsEgils Bariss26677434еgіls.bаrіss@tаlsunаmsaіmnіеks.lv
Valdes loceklisJuris Upmalis26162380jurіs.uрmalіs@tаlsunamsаіmnіеks.lv
SekretāreIveta Spade63232150
20220696
іnfо@tаlsunаmsaіmnіеks.lv
Klientu apkalpošanas speciālisteIvita Zemīte63232151
28315383
іvіtа.zеmіtе@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
JuristeSigita Amstere63232158
sіgіtа.аmstеrе@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
Jurista palīgsTatjana Drozda63232158
tаtjаnа.drоzda@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
Jurista palīgsLelde Āboliņa63232158
lеldе.аbоlіnа@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālisteSigita Mazzariņa26456229sіgіtа.mаzzаrіnа@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
(Talsi: ielas - 1905.gada, A.Pumpura, Brīvības, Draudzības, Dzirnavu, Fabrikas, Jaunā, K.Mīlenbaha, K.Valdemāra, Kalna, Kareivju, Laidzes, Lielā, Raiņa 2;6;12, Rožu, Saules)
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālisteDanute Barkovska25430273danute.barkovska@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
(Talsi: ielas - 1.maija, A.Lerha-Puškaiša, Celtnieku, Darba, Dundagas, Miera, Raiņa 13;15;16;16A;19;21, Rīgas)
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistsNormunds Artis Bērziņš22006807nоrmunds.bеrzіns@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
(Abavas pag., Ģibuļu pag., Lībagu pag., Sabile, Stende, Strazdes pag., Virbu pag.)
Dzīvojamā fonda nodaļas vadītājaGunda Cīrule28655023gunda.cirule@talsunamsaimnieks.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistsVilnis Sarmulis26364256vilnis.sаrmulis@tаlsunаmsаіmniеks.lv
(Ārlavas pag., Balgales pag., Īves pag., Ķūļciema pag., Laidzes pag., Laucienes pag., Valdemārpils, Valdgales pag., Vandzenes pag.)
Nedzīvojamā fonda struktūrvienības vadītājsBruno Lembergs25468428brunо.lеmbеrgs@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
Apbedīšanas biroja vadītājsMārtiņš Kalējs29366853kаplіса@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
Datu aizsardzības speciālistsAivars Pumpiņš29141826аіvarsрumріns@gmаіl.com
Avārijas dienestsdežurējošais tehniķis, darba dienās63232151
28315383
іnfо@tаlsunаmsаіmnіеks.lv
Ūdens skaitītāju rādījumu iesūtīšana rakstveidā, ar īsziņutikai no 27.datuma līdz 1.datumam SMS vai WhatsApp ziņa uz 29321945Jāievēro SMS formāts: KlientaNumurs*SkaitītājaNumurs*Rādīj.ums*
piemērs: Tn02571*1214886*538.139*