Lūdzu, pievienojiet pielikumā īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja tāds Jums ir