Kontaktinformācija

28315383; 63232151; 20220696; 63232150;
info@talsunamsaimnieks.lv

  • Ar namu pārvaldīšanu saistītas darba organizācijas koordinēšana;
  • Klientu konsultēšana namu pārvaldīšanas jautājumos;
  • Pārvaldīšanas un komunālo maksājumu aprēķinu veikšana;
  • Jautājumi par pārvaldīšanas un komunālo maksājumu pieņemšanu;
  • Rēķinu sagatavošana un piegāde;
  • Māju bilanču sagatavošana;
  • Lietvedības un grāmatvedības uzskaite;
  • Līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana;
  • Pārvaldīšanas un komunālo maksājumu parādu piedziņa.