Kontaktinformācija

63232151; 63232150; 28315383; 20220696
info@talsunamsaimnieks.lv

  • Ar namu apsaimniekošanu saistītas darba organizācijas koordinēšana;
  • Klientu konsultēšana namu apsaimniekošanas jautājumos;
  • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu aprēķinu veikšana;
  • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu pieņemšana;
  • Rēķinu sagatavošana un piegāde;
  • Māju bilanču sastādīšana;
  • Lietvedības un grāmatvedības uzskaite;
  • Līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana;
  • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņa.