Par mājām, kur dzīvoklī deklarēto personu skaits netiek ņemts vērā, veicot komunālo izdevumu sadalījumu un aprēķinus

       Zemāk ir saraksts ar mājām, kur mājas (dzīvokļu) īpašnieki paši savstarpēji ir vienojušies par kārtību, kādā tiek noteikts dzīvoklī dzīvojošo personu skaits katrā no mājas īpašumiem, kā arī vienojušies par kārtību, kādā tiek reģistrētas  iedzīvotāju skaita izmaiņas katrā dzīvoklī, un kādā veidā par to tiek informēts mājas pārvaldītājs, atbilstoši MK noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, 4.3.punktam un 5.punktam.

       Īpašniekiem, kuri iegādājas dzīvokli šādā mājā, jāpievērš uzmanība – šo māju iedzīvotājiem NAV JĀIESNIEDZ IZZIŅA par deklarēto personu skaitu, kā arī nav jāraksta iesniegums par iedzīvotāju skaitu mājas pārvaldītājam, jo pārvaldītājam tik un tā nav likumīgu tiesību vienpersoniski veikt izmaiņas aprēķinos, uz šādu izziņu vai iesniegumu pamata, ja vien to nav noteikusi mājas īpašnieku kopība. Lēmumu par iedzīvotāju skaita izmaiņām dzīvokļos, kā arī lēmumu mainīt iedzīvotāju uzskaites kārtību mājā, var pieņemt tikai paši šīs mājas dzīvokļu īpašnieki, un tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma pieņemtu lēmumu.

Pagasts, pilsēta Adrese Piezīmes
Abavas pag. Veģi
no 01.07.2020.
Balgales pag. Ievkalni  
Balgales pag. Rīti  
Ģibuļu pag. Dārza iela 1  
Ģibuļu pag. Dārza iela 4  
Ģibuļu pag. Dārza iela 5  
Ģibuļu pag. Dārza iela 7  
Ģibuļu pag. Ozolu iela 1  
Ģibuļu pag. Ozolu iela 7 līdz 30.06.2020. b. uz dz. sk.
Ģibuļu pag. Tulpes
no 01.10.2020.
Īves pag. Gaismas  
Īves pag. Saulgriezes no 01.12.2019.
Laidzes pag. Jāņkalni 1  
Laidzes pag. Jāņkalni 2  
Laidzes pag. Līgas  
Laidzes pag. Niedres  
Laidzes pag. Pils  
Laidzes pag. Saulgrieži  
Laidzes pag. Smilgas  
Laidzes pag. Stūrīši 5  
Laidzes pag. Ziedgravas no 22.10.2019.
Laidzes pag. Zvirgzdi 2 no 01.07.2019.
Laidzes pag. Zvirgzdi 4
no 01.11.2020.
Sabile Parka iela 2  
Sabile Rīgas iela 7  
Sabile Rīgas iela 32  
Sabile Smilšu iela 6  
Sabile Smilšu iela 7
no 01.08.2020.
Sabile Ventspils iela 21/4 58.-75.dz.
Stende Brīvības iela 5
no 01.08.2020.
Stende Brīvības iela 41  
Stende Kasparu iela 5  
Stende Liepu iela 29  
Stende Liepu iela 35  
Stende Nākotnes iela 10  
Stende Raiņa iela 11 no 07.01.2019.
Stende Robežu iela 18  
Talsi 1905.gada iela 3  
Talsi A.Pumpura iela 2  
Talsi Celtnieku iela 3
no 01.11.2020.
Talsi Celtnieku iela 8  
Talsi Darba iela 3  
Talsi Darba iela 9
no 01.08.2020.
Talsi Dundagas iela 16  
Talsi Dundagas iela 22  
Talsi Fabrikas iela 21  
Talsi K.Mīlenbaha iela 18B izdev. par atkr. izv. dala uz dzīv. sk.
Talsi K.Mīlenbaha iela 23  
Talsi Kalna iela 7
 
Talsi Laidzes iela 15 elektr. kopliet. telpās dala uz iedz. sk.
Talsi Lielā iela 9A  
Talsi Lielā iela 35  
Talsi Raiņa iela 12  
Talsi Rīgas iela 5  
Talsi Rīgas iela 7  
Talsi Rīgas iela 9  
Talsi Saules iela 9 izdev. par atkr. izv. dala uz dzīv. sk.
Valdemārpils Celtnieku iela 2  
Valdemārpils Celtnieku iela 4 no 01.12.2019.
Valdemārpils Talsu iela 7 līdz 31.08.2020., no 06.10.2020.
Virbu pag. Kalna iela 3  
Virbu pag. Kalna iela 4  
Virbu pag. Kalna iela 5  
Virbu pag. Kalna iela 7  
Virbu pag. Madaru iela 15  
Valdgales pag. Alejas
no 10’2020.
Valdgales pag. Māja Nr.4 no 01.02.2020.
Valdgales pag. Māja Nr.5  
Vandzenes pag. Skolas Ausekļi no 01.08.2019.

Mājas, kur ūdens starpību sadala tikai uz “neapzinīgajiem” dzīvokļiem, ja tādi mājā ir

          Ja mājas dzīvokļu īpašnieki paši nav pieņēmuši lēmumu, kā sadalīt mājas ūdens patēriņa starpību, tad šo starpību sadala atbilstoši MK noteikumu Nr.1013 prasībām (uz neapzinīgajiem* dzīvokļiem vispirms šo starpību sadala atbilstoši ūdens patēriņa normām (līdz 6,2 m³/cilv.), pēc tam atlikumu (ja tāds ir) sadala uz visiem mājas dzīvokļiem).

*) šeit – neapzinīgie dzīvokļi ir tie, kas atbilst MK noteikumu Nr.1013, 19.¹ punkta nosacījumiem., t.i., tie īpašumi, kur:
1) īpašnieks vismaz trīs mēnešus pēc kārtas nav iesniedzis informāciju par skaitītāju rādījumiem;
2) ūdens patēriņa skaitītāji nav atkārtoti verificēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā*;
3) ūdens patēriņa skaitītāju darbība ir tikusi ietekmēta, bremzēta, apstādināta;
4) ūdens patēriņa skaitītāji uzstādīti, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos;
5) ūdens patēriņa skaitītāju pievienošanas vieta nav noplombēta;
6) ūdens patēriņa skaitītāju plombējums ir noņemts vai bojāts;
7) ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti*;
8) īpašnieks atkārtoti nav ļāvis pārvaldniekam veikt savā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi*;
9)  ūdens patēriņa skaitītāji īpašumā nav uzstādīti.

*) ar * atzīmētie punkti tiek apturēti uz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laiku.

Ja mājas dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu, kā sadalīt mājas ūdens patēriņa starpību, tad šo starpību var sadalīt tikai uz “neapzinīgajiem” dzīvokļiem, ja tādi mājā ir. Zemāk ir māju saraksts, kuru īpašnieki šādu lēmumu ir pieņēmuši:

Sabile Rīgas iela 29
no 01.07.2020.
Talsi 1905.gada iela 3 no 01.08.2020.
Talsi A.Pumpura iela 2 no 01.08.2020.
Talsi A.Pumpura iela 9 no 01.08.2020.
Talsi Celtnieku iela 3
no 01.11.2020.
Talsi Celtnieku iela 8
no 01.06.2020.
Talsi Rīgas iela 7
no 01.07.2020.
Virbu pag. Kalna iela 7 no 01.11.2020.
Valdgales pag. Māja Nr.4 no 01.08.2020.