SIA “Talsu namsaimnieks” nereti saņem klientu jautājumus par cirkulāciju: kas tā ir un kā aprēķina maksu par to?

Uzņēmums skaidro, ka siltuma daudzumu, ko saņēmusi māja, fiksē siltuma skaitītājs siltuma mezglā. Šis siltums sadalās trīs daļās: apkurei patērētais; karstā ūdens uzsildīšanai patērētais; karstā ūdens piegādei patērētais.

Karstā ūdens apgādes sistēma ir daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma daļa, un cirkulācija uzskatāma par daļu no mājas ekspluatācijas (kopīpašuma uzturēšanas) nodrošināšanas. Cirkulācija bez pārtraukuma mājai tiek nodrošināta kā apkures, tā arī vasaras sezonā.

Kā nosaka dzīvokļa cirkulācijas maksas lielumu (izdevumus par mājas cirkulācijas sistēmas uzturēšanai patērēto siltumu)?

Ja mājas siltuma patēriņu uzskaita MWh skaitītājs, tad:

  1. Vasarā (periodā, kad nav apkures)

1.1. No kopējā mājā patērētā siltuma atņem ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu*,

1.2. Atlikumu cirkulācijai sadala uz dzīvokļu skaitu.

  1. Ziemā(periodā, kad ir apkure):

2.1. No kopējā mājā patērētā siltuma atņem ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu*,

2.2. No kopējā mājā patērētā siltuma atņem cirkulācijai patērēto siltumu**,

2.3. Atlikumu apkurei sadala uz dzīvokļu platībām.

*) 1 m³ ūdens uzsildīšanai patērē 0,075 MWh siltuma (konstante visu gadu).

**) ziemā 1 dzīvokļa cirkulācijas maksa = iepriekšējās vasaras vidējais aritmētiskais (konstante tikai ziemā)

Cirkulācijas maksa veidojas, precīzi nolasot mājas kopumā patērēto siltumenerģiju un no tās atņemot patērētā ūdens apjoma uzsildīšanai nepieciešamo siltumenerģiju. Šī starpība, piemērojot siltumenerģijas tarifu, ir cirkulācijas maksa, kas tiek vienādi izdalīta uz kopējo dzīvokļu skaitu. Ja iedzīvotāji vēlas cirkulācijas maksas dalījumu veikt atšķirīgi katram dzīvoklim, tad par šiem kritērijiem un apmaksas principu ir jāvienojas mājas iedzīvotājiem kopsapulcē.

Cirkulācijas maksas pieaugumu var ietekmēt iedzīvotāju precizitāte nodotā patērētā ūdens daudzumā. Jo mazāks būs iedzīvotāju nodotais karstā ūdens daudzums, un jo vairāk nodotais daudzums atšķirsies no mājā faktiski patērētā daudzuma, jo lielāka būs maksa par cirkulāciju. Ja ūdens skaitītāju rādījumi tiek nodoti vienā dienā, tad uzrādītā ūdens apjomu precizitāte būs lielāka.