Norēķina periodā (kalendārajā mēnesī vasarā), kad mājai NAV pieslēgta apkure, patērētās siltumenerģijas apjomu mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai (CSU) aprēķina pēc formulas:

1.1. Aprēķina patērētās siltumenerģijas apjoms ūdens uzsildīšanai [MWh]:
Q uzs. = M³ × T × 0,075 , kur
Q uzs. – patērētās siltumenerģijas apjoms ūdens uzsildīšanai mājā [MWh];
M³ – mājā patērētā karstā ūdens apjoms mājā [m³];
T – siltumenerģijas tarifs [€/MWh];
0,075MWh = konstants lielums 1 m³ ūdens uzsildīšanai [MWh].

1.2. Aprēķina patērētās siltumenerģijas apjomu visas mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh]:
Q cirk.vas. = Q kop. – Q uzs. , kur
Q cirk.vas. – patērētās siltumenerģijas apjoms mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh];
Q kop. – kopējais patērētās siltumenerģijas apjoms mājā [MWh];
Q uzs. – patērētās siltumenerģijas apjoms ūdens uzsildīšanai [MWh];

1.3. Aprēķina patērētās siltumenerģijas apjomu uz vienu īpašumu, mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh]:
Q cirk.īp.vas = Q cirk. / N , kur
Q cirk.īp.vas. – patērētās siltumenerģijas apjoms uz vienu īpašumu, mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh];
N – dzīvokļu īpašumu skaits mājā.

Norēķina periodā (kalendārajā mēnesī ziemā), kad mājai IR pieslēgta apkure (apkures sezonā), patērētās siltumenerģijas sadalījumu aprēķina pēc formulas:

2.1. Aprēķina vidējo siltumenerģijas apjomu visas mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh]:
Q cirk.ziem. = (ΣQ cirk.vas. × M vas.) / M vas. , kur
Q cirk.ziem. – vidējais siltumenerģijas apjoms visas mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh];
ΣQ cirk.vas. – kopējā patērētās siltumenerģijas apjoma summa visos vasaras mēnešos kopā, periodā tieši pirms kārtējās apkures sezonas [MWh];
M vas. – vasaras mēnešu skaits;
jeb
(ΣQ cirk.vas. × M vas.) / M vas. = vasaras viena mēneša vidējais siltumenerģijas apjoms visas mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh]
Q cirk.ziem. = nemainās visā apkures sezonā.

2.2. Aprēķina vidējo siltumenerģijas apjomu uz vienu īpašumu, mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh]:
Q cirk.īp.ziem. = Q cirk.ziem. / N , kur
Q cirk.īp.ziem. – vidējais siltumenerģijas apjoms uz vienu īpašumu, mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh];
Q cirk.ziem. – vidējais siltumenerģijas apjoms visas mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh];
N – dzīvokļu īpašumu skaits mājā.
Q cirk.īp.ziem. = nemainās visā apkures sezonā.

2.3. Aprēķina patērētās siltumenerģijas apjomu ūdens uzsildīšanai mājā [MWh]:
Q uzs. = M³ × T × 0,075 , kur
Q uzs. – patērētās siltumenerģijas apjoms ūdens uzsildīšanai [MWh];
M³ – mājā patērētā karstā ūdens apjoms mājā [m³];
T – siltumenerģijas tarifs [€/MWh];
0,075MWh – konstants lielums 1 m³ ūdens uzsildīšanai [MWh].

2.4. Aprēķina patērētās siltumenerģijas apjomu mājas apkurei [MWh]:
Q apk. = Q kop. – Q cirk.ziem. – Q uzs. , kur
Q apk. – patērētās siltumenerģijas apjoms mājas apkurei [MWh];
Q kop. – kopējais patērētās siltumenerģijas apjoms mājā [MWh];
Q cirk.ziem. – vidējais siltumenerģijas apjoms visas mājas karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai [MWh];
Q uzs. – patērētās siltumenerģijas apjoms ūdens uzsildīšanai mājā [MWh];

2.5. Aprēķina patērētās siltumenerģijas apjomu viena īpašuma apkurei [MWh]:
Q apk.īp. = Q apk. / Mm² × Dzm² , kur
Q apk.īp. – patērētās siltumenerģijas apjoms viena īpašuma apkurei [MWh];
Q apk. – patērētās siltumenerģijas apjoms mājas apkurei [MWh];
Mm² – mājas apkures platība [m²], jeb visu īpašumu apkures platību summa [ΣDzm²];
Dzm² – viena īpašuma apkures platība.