SIA „Talsu namsaimnieks” piederoša  nekustamā īpašuma –

vienstāva koka ēkas (atpūtas mājas) „Usma” izsole

  • Nekustamais īpašums- vienstāva koka ēka (atpūtas māja) „Usma”, reģistrēta Ģibuļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.562. Atrodas sporta un atpūtas biedrības „Usma” teritorijā.
  • Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtējumu, izsoles sākumcena ir EUR 3710.
  • Izsoles solis EUR 100 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – EUR 371.
  • Dalības maksa izsolē EUR 50.
  • Samaksa 7 dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas ar pārskaitījumu.
  • Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Izsole notiks 2019. gada 28.martā, plkst. 11:00.
  • Izsoles norises vieta: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019.gada 28.marta, plkst. 10:30, SIA „Talsu namsaimnieks” birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā.

Kontaktpersona par izsoles objekta apskati – Dzintars Legzdiņš, tālr.Nr.29498969, e-pasts: dzintars.legzdins@talsunamsaimnieks.lv .

Izsoles noteikumi pieejami SIA „Talsu namsaimnieks” mājaslapā www.talsunamsaimnieks.lv sadaļā “Izsoles”.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties ŠEIT.