Vēl pagājušā gada 23. novembrī  Saeima gala redakcijā pieņēma grozījumus “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis sadzīves atkritumiem, nosakot, ka likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs divas reizes – no 12 eiro uz 25 eiro, bet līdz 2020. gadam – līdz 50 eiro.

Ņemot vērā dabas resursa nodokļa izmaiņas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Talsu novada administratīvajā teritorijā no 2017. gada 1. janvāra būs 9,21 eiro/m3, neieskaitot PVN. Tātad 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums paredz 13 eiro, neieskaitot PVN, bet 1 m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – 2,05 eiro, neieskaitot PVN. Līdz ar to iedzīvotājiem, kuri mājsaimniecībās izmanto 0,24 kubikmetru sadzīves atkritumu konteineru, un, kas šobrīd par tā izvešanu maksāja 2,09 eiro (t.sk. PVN), turpmāk uzņēmumam SIA “Eco Baltia vide” maksās 2,67 eiro (t.sk. PVN) par vienu izvešanas reizi mēnesī. Tarifa pieaugums uz šāda izmēra konteineru ir 0,58 eiro ( t.sk. PVN).

Tarifa palielinājums skar arī dažādu atkritumu nogādāšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” šķirošanas un pārkraušanas stacijās un poligonā “Janvāri”. Ja līdz šim nešķiroti sadzīves atkritumi maksāja 28,44 eiro par tonnu, tad šobrīd, pieskaitot 25 eiro dabas resursu nodokli un PVN, par to nodošanu būs jāmaksā 64,66 eiro tonnā. Tas attiecas arī uz nolietotām riepām un liela izmēra atkritumiem. Savukārt bioloģiski noārdāmiem atkritumiem dabas resursu nodokli nepiemēro, un tarifs saglabājas esošais – 13,77 eiro par tonnu. Būvniecības atkritumi poligonā „Janvāri” turpmāk maksās 40,58 eiro/t (t.sk PVN), bet azbestu saturoši būvmateriāli – 99,86 eiro/t, kam dabas resursu nodoklis tiek piemērots 45 eiro vērtībā.

Atgādinām, ka bez maksas gan fiziskas, gan juridiskas personas var nodot papīru, kartonu, makulatūru, tetrapakas, stikla iepakojumus (pudeles, burkas), plastmasas taru (PET pudeles, maisiņus, plēves, ķīmijas pudeles un kannas, metāla iepakojumus (kārbas, bundžas, vāciņus), luminiscentās spuldzes, metāllūžņus, kā arī sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās mašīnas u.c.)

Plašāka informācija par jaunajiem tarifiem ir publicēta SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” mājaslapā.

Inga Priede

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” “

Sabiedrisko attiecību speciāliste