Plānotie iepirkumi

N.p.k. Iepirkuma priekšmets Līguma darbības laiks CPV kods Iepirkuma metode Izsludināšanas laiks
 1.  Telpu grīdas mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajās ēkās 12.mēneši no noslēgšanas dienas  90910000-9  9.pants 26.03.2018.