N.p.k. Iepirkuma priekšmets Līguma darbības laiks CPV kods Iepirkuma metode Izsludināšanas laiks
 1.  Telpu grīdas mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajās ēkās 12.mēneši no noslēgšanas dienas  90910000-9  9.pants 26.03.2018.