2021.gads.

N.p.k. Plānotais iepirkuma priekšmets Pasūtītājs Iepirkuma veikšanas kārtība, statuss Iepirkuma priekšmeta veids Finansējuma līmenis (plānotās kopējās izmaksas) CPV Izsludināšna
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kurināmās malkas iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums, plānots Piegāde 65000 EUR 03413000-8 2021.gada2.-3.ceturksnis
2. Kokskaidu granulu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums, plānots Piegāde 50000 EUR 03413000-8 2021.gada2.-3.ceturksnis
3. Šķeldas iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums, plānots Piegāde 250000 EUR 03413000-8 2021.gada 2.-3.ceturksnis
4. Tirgus izpēte kurināmās malkas sagatavošanai SIA „Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums, plānots Pakalpojums 11200 EUR 77211000-2 2021.gada 3.ceturksnis
5. Santehnikas materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999EUR 44000000-0 2021.gada 2.ceturksnis
6. Elektroinstalāciju materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999EUR 31611000-2 2021.gada 2.ceturksnis

 

7. Komerctransports (kravas furgons) SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Piegāde Līdz 23000EUR 34136000-9 2021.gada 2.ceturksnis
8. Saimniecības preču piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Piegāde Līdz 15500 EUR 39830000-9 2. ceturksnis
9. Paklāju noma SIA „Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums, plānots Piegāde Līdz 13500 EUR 39530000-6 3 ceturksnis
10. Mopu noma SIA „Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums, plānots Piegāde Līdz 13500 EUR 39530000-6 3 ceturksnis
11. Apsardzes pakalpojumi SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Pakalpojums Līdz 15500 EUR 79710000-4 3 ceturksnis
12. Apbedīšanas preces SIA „Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums, plānots Piegāde Līdz 6000 EUR 33970000-0 3 ceturksnis
13. Apdrošināšanas (kustāmā un nekustāmā īpašuma) SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Pakalpojums Līdz 16000 EUR 66510000-8 2 ceturksnis
14. Degvielas un autogāzes piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Piegāde 41999EUR 09100000-0 2021.gada 4.ceturksnis

2020.gads.

N.p.k. Plānotais iepirkuma priekšmets Pasūtītājs Iepirkuma veikšanas kārtība, statuss Iepirkuma priekšmeta veids Finansējuma līmenis CPV Izsludināšana
1. Santehnikas materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi 2020.gada 3.ceturksnis
2. Elektroinstalāciju materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi 2020.gada 3.ceturksnis
3. Celtniecības materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR 44100000-1, Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi 2020.gada 2.ceturksnis
4. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Pakalpojums Līdz 41999 EUR 90915000-4, Krāšņu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi 2020.gada 2.ceturksnis
5. Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Pakalpojums Līdz 41999 EUR 50100000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi.) 2020.gada 2.ceturksnis
6. Saimniecības preču piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšanai SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR 39800000-0, Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi 2020.gada 3.ceturksnis
7. Kurināmās malkas iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Piegāde 175900 EUR 2020.gada2.-3.ceturksnis
8. Kokskaidu granulu iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Piegāde 40000 EUR 2020.gada2.-3.ceturksnis
9. Šķeldas iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Piegāde 270825 EUR 2020.gada 2.-3.ceturksnis
10. Tirgus izpēte kurināmās malkas sagatavošanai SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Pakalpojums 23250 EUR 2020.gada 3.ceturksnis