N.p.k. Plānotais iepirkuma priekšmets Pasūtītājs Iepirkuma veikšanas kārtība, statuss Iepirkuma priekšmeta veids Finansējuma līmenis CPV Izsludināšana
1. Santehnikas materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi 2020.gada 3.ceturksnis
2. Elektroinstalāciju materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi 2020.gada 3.ceturksnis
3. Celtniecības materiālu iegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR 44100000-1, Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi 2020.gada 2.ceturksnis
4. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Pakalpojums Līdz 41999 EUR 90915000-4, Krāšņu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi 2020.gada 2.ceturksnis
5. Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Pakalpojums Līdz 41999 EUR 50100000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi.) 2020.gada 2.ceturksnis
6. Saimniecības preču piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšanai SIA „Talsu namsaimnieks” Publisko iepirkumu likums, mazais iepirkums, plānots Preces Līdz 41999 EUR 39800000-0, Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi 2020.gada 3.ceturksnis
7. Kurināmās malkas iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Piegāde 175900 EUR 2020.gada2.-3.ceturksnis
8. Kokskaidu granulu iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Piegāde 40000 EUR 2020.gada2.-3.ceturksnis
9. Šķeldas iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Piegāde 270825 EUR 2020.gada 2.-3.ceturksnis
10. Tirgus izpēte kurināmās malkas sagatavošanai SIA “Talsu namsaimnieks” Zemsliekšņa iepirkums Pakalpojums 23250 EUR 2020.gada 3.ceturksnis