ID
numurs
Līguma noslēgšanas datums Iepirkuma priekšmets Pretendents,
reģ. Nr.
Piedāvājuma cena EUR, bez PVN
TNS 2021/9 08.10.2021.

Balkonu remonta darbi daudzdzīvokļu mājai A.Pumpura ielā 7 Talsos, Talsu novadā

SIA “Marivent”

Reģ. Nr. 41203068276

SIA “K&K Holding Inc.”

Reģ. Nr. 42103090621

26 997,39
TNS 2021/TI-13 23.08.2021.

Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2021./2022.gada apkures sezonā

SIA “GRAVEL SAND”, reģistrācijas Nr.41203064876 65 772,00
TNS 2021/TI-12 27.07.2021.

Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes piegāde un montāža Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā

SIA “FAN”, 40003099626 12068,08
TNS 2021/TI-11
03.08.2021.

Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai

SIA „Talsu namsaimnieks”  2021./2022.gada apkures sezonā

SIA “AKVARIUS’’, reģistrācijas Nr. 40103031530 45376,00
NS 2021/TI-13 27.07.2021.

Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks”  katlumājās 2021./2022.gada apkures sezonā

SIA “RN Meži” 52103063321 6,00

kopējā līguma summa 15480,00

TNS 2021/5 22.07.2021.

“SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM”

SIA “SELDING”, reģistrācijas numurs 40003684081 487.67
TNS 2021/TI-8 05.07.2021.

Divu šķeldas transportieru piegāde un montāža Laucienes Centra katlumājā, Laucienes pagastā, Talsu novadā

SIA “AGB SERVISS”, vienotais reģistrācijas Nr.48503009453 29737,15
TNS 2021/TI-6 02.06.2021.

Tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana daudzdzīvokļu mājai Rīgas šosejā 1, Laucienē, Laucienes pagastā, Talsu novadā

SIA “Baltic Contractor”, reģistrācijas numurs 40103421216 500,00
TNS 2021/TI-10 16.06.2021.

Siltumtīklu rekonstrukcija Nākotnes ielā 2., 4., 6. un 8. Stendē, Talsu nov. būvuzraudzība

SIA “DH SOLUTIONS”, reģistrācijas Nr. 42103074453 1150,00
TNS 2021/TI-2 08.05.2021.

Siltumtīklu rekonstrukcija Nākotnes ielā 2., 4., 6. un 8. Stendē, Talsu nov.

SIA “Talsu bioenerģija” (46103004471) 41 420,53
TNS 2021/2 12.04.2021.

Remontmateriālu (būvizstrādājumu un ar tiem saistīto materiālu) piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām

SIA “O.Bāres Būvmateriāli”, reģ. Nr. 46103004630 705,17
TNS 2021/TI-4 11.03.2021.

Kvalificēta jumiķa  jumta seguma remontdarbu uzraudzība objektā  Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā (Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles jumta seguma remontdarbi)

SIA “Jumtu ekspertīžu birojs”, reģ. Nr. 40003733048 5200,00
TNS 2021/TI-3 11.03.2021.

Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles  Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā, jumta seguma remontdarbu būvuzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas

SIA “Būvelogs projekti”, reģ. Nr. 40103770182 2320,00
TNS 2020/10 17.02.2021. Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā, jumta seguma remontdarbus SIA “RRB būvserviss”, 41203044795 71421,15
TNS 2020/11 21.12.2020. Degvielas un autogāzes piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām AS “VIRŠI- A”, 40003242737 28078.85
TNS 2020/CA-4 22.07.2020. “Centra Katlumāja”, Laidzē, Laidzes pag., Talsu novadā pārbūves būvuzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas”  SIA “Būvelogs projekti”, reģ. Nr. 40103770182 6676,00
TNS 2020/6 07.09.2020. Jauna kravas furgona iegāde finanšu līzingā SIA “LM AUTO” (41203016344) 23 165,29
TNS 2020/CA-6 04.09.2020. Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”   2020./2021.gada apkures sezonā SIA “Scandbio Latvia”, (reģ. Nr. 40003356780) 48313,60
TNS 2020/CA-7 09.09.2020. Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”   2020./2021.gada apkures sezonā SIA „Krauzers” (reģ. Nr.40003421968) 198880,00
TNS 2020/2 19.06.2020. “Lietota hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde” SIA „ERDE VS”, (reģ. Nr. 41203026130) 22000,00
TNS 2020/1 09.06.2020. „Katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikšana “Centra Katlumāja”, Laidzē, Laidzes pag., Talsu novadā” SIA “AGB SERVISS”, vienotais reģistrācijas Nr.48503009453 328 500,00
TNS 2020/CA-1 31.03.2020 “Katlumājas Parka ielā 9, Valdemārpilī pārbūves būvuzraudzība saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas” AS “Inspecta Latvia”, reģ. Nr.40003130421 6500,00
TNS 2019/7 25.10.2019. “Zvērināta revidenta pakalpojumi” SIA “Astrop Revizion” (40003064094) 8700,00
TNS 2019/8 25.10.2019. “Degvielas un autogāzes piegāde  SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ vajadzībām” SIA “Circle K Latvia” (40003064094) 31063,8604
TNS 2019/CA-7 24.09.2019. “Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”  2019./2020.gada apkures sezonā” SIA “Scandbio Latvia”, (reģ. Nr. 40003356780) 55260,00
TNS 2019/CA-5 28.08.2019. “Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai
SIA „Talsu namsaimnieks”
2019./2020.gada apkures sezonā”
SIA „Eko RA 2” (reģ. Nr. 49001008747)

SIA „Krauzers” (reģ. Nr. 40003421968)

150000,00

57825,00

TNS 2019/CA-4 12.08.2019. “Malkas piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām
2019./2020.gada apkures sezonā”
SIA “Gravel Sand” (reģ. Nr. 41203064876)

SIA „Telluss” (reģ. Nr. 41203051640)

SIA „Krauzers” (reģ. Nr.40003421968)

68400,00

89100,00

84019,00

TNS 2019/5 09.08.2019. “Divu jaunu komerctransportlīdzekļu iegāde finanšu līzingā” SIA „LM AUTO” (reģ. Nr. 41203016344) 30157,02
TNS 2019/4 02.07.2019. „Katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikšana, Parka ielā 9, Valdemārpilī, Talsu novadā”

SIA „P.M.G.” (reģ. Nr. 50003699021)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

640524.41
TNS 2019/3 25.07.2019. “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.” SIA “Grobiņas SPMK”, (reģ. Nr. 42103005771)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

355743,50
TNS 2108/5 17.01.2019. Jaunas kravas automašīnas iegāde finanšu līzingā SIA „LM AUTO” (reģ. Nr. 41203016344) 26684.45
TNS 2108/CA-7 13.08.2018. Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks” 2018./2019. gada apkures sezonā SIA „Bioenergy holdings” (reģ. Nr. 40103846196) – atteikums slēgt līgumu no pretendenta puses

SIA „Eko RA 2” (reģ. Nr. 49001008747)

SIA „Krauzers” (reģ. Nr. 40003421968)

 94 905,00

50 000,00; 150000.00

38 550,00; 57825.00

TNS 2108/CA-5 03.08.2018. Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas  ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks” 2018./2019.gada apkures sezonā SIA „SBE Latvia Ltd.” (reģ. Nr. 40003356780) 43760.00
TNS 2108/CA-6 31.07.2018. Malkas piegāde SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2018./2019.gada apkures sezonai SIA “Telluss”, reģ.Nr. 41203051640

SIA “Krauzers”, reģ.Nr. 40003421968

136178.50

128658.00

TNS 2108/CA-8 31.07.2018. Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks” katlumājās 2018./2019.gada apkures sezonā IK “NE”, reģ.Nr. 41202026078 4.25
TNS 2018/3 26.07.2018. Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām AS “Talsu autotransports”, reģ. Nr. 40003009139 4068.51

Līgums

TNS 2108/CA-1 07.05.2018. Ēku logu un rāmju mazgāšana SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajās ēkās SIA “Group.L.D.”, reģ.Nr. 40203097346 1737.61

Līgums

TNS 2018/2 07.05.2018. Telpu grīdas seguma mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajās ēkās SIA “Urban Serviss”, reģ. Nr. 41203035896 4689.23

Līgums

 TNS 2108/CA-2  18.04.2018.  Iekšējo kanalizācijas, ūdensvadu tīklu un apkures sistēmas remonta darbi  SIA „Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajās ēkās  SIA „AJOR”, reģ. Nr. 51203041061  11856.13
TNS 2018/1 05.04.2018. Degvielas un autogāzes iegāde SIA “Talsu namsaimnieks”  vajadzībām SIA “Kurzemes sēklas”, reģ. Nr. 40003103279 40840.56

Līgums

TNS 2017/CA-5 04.01.2017. Šķeldas apkures katla ar jaudu 0.5 MW piegāde un montāža katlumājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā SIA „AGB Serviss”, reģ. Nr. 48503009453 214 500

Līgums

TNS 2017/CA-4 24.08.2017. Piegādātās malkas sagatavošana SIA “Talsu namsaimnieks”  katlumājās 2017./2018. gada apkures sezonā IK “NE”, reģ. Nr. 41202026078;

SIA “ARTIUSS”, reģ. Nr. 41203033240

21 648;

23 144

TNS 2017/CA-2 21.08.2017. Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks”  2017./2018. gada apkures sezonā” SIA “EKO RA 2”, reģ. Nr .49001008747;

SIA “LASKANA – MEŽS”, reģ. Nr. 42103022771

90 155;

52 195

TNS 2017/CA-3 18.07.2017 Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” 2017./2018. gada apkures sezonā SIA “SBE Latvia LTD”, reģ. Nr. 40003356780 15 600
TNS 2017/CA-1 13.07.2017; 14.07.2017. Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2017./2018. gada apkures sezonā SIA “Telluss”, reģ. Nr. 41203051640; SIA “Krauzers”, reģ. Nr .40003421968 87 920;

144 014

TNS 2017/3 10.07.2017. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi  SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Ints Celmiņš,

reģ. Nr. 05058512504

52,50
TNS 2017/1 12.05.2017. Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “O.Bāres Būvmateriāli”, reģ. Nr. 46103004630 1082,14
TNS 2016/CA8 12.10.2016. Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā SIA “Agronet.lv”, reģ. Nr. 41203049129 7789,8
TNS 2016/CA7 12.10.2016. Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā SIA “EKO RA 2”, reģ. Nr. 49001008747  148 800
TNS 2016/CA6 12.10.2016. Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā” SIA “Bērzi plus”, Reģ. nr. 41202008941,SIA “Krauzers” Reģ.nr.40003421968  104 199

138 978,4

TNS 2016/4 20.06.2016. Biroju ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Raiņa ielā 17, Talsos, Talsu novadā Pilnsabiedrība “Talsu statiskais spriegums”  125 866,54
TNS 2016/3 02.06.2016. Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA”Dumbrāja autoserviss”,reģ., nr. 46103004630, “Bēķi”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258  2410,62
TNS 2016/2 23.03.2016. Ēku logu stiklu mazgāšana, telpu grīdas mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Imants Murauskis, 06067612456  7088,54
TNS 2016/1 03.03.2016. Lietotas specializētas vakuuma slaucīšanas mašīnas iegāde A/S “Ferrus”, reģ. nr. 40003444852, Gramzdas iela 90, Rīga  50 000
TNS 2015/7 30.12.2015. Degvielas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “Kurzemes sēklas”, reģ. nr. 40003103279, Egļu iela 2, Talsi, Talsu novads  25 190,45
TNS 2015/6 07.12.2015. Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “O.Bāres Būvmateriāli”, reģ. nr. 46103004630, Miera iela 35a, Talsi  1082,13
TNS 2015/5 11.09.2015. Biroju ēkas jumta seguma atjaunošana un konstrukciju remonts Raiņa ielā 17, Talsos, Talsu novadā Iepirkuma procedūra pārtraukta
TNS 2015/4 14.05.2015. Ēkas fasādes atjaunošana Lielajā ielā 17, Talsos, Talsu novadā SIA “STATS”, reģ. nr. 40003276697, Miera iela 35, Talsi, Talsu novads  13 215,73
TNS 2015/3 15.04.2015. Ēkas fasādes atjaunošana Lielajā ielā 17, Talsos, Talsu novadā Iepirkuma procedūra pārtraukta
TNS 2015/2 02.04.2015. Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana un labiekārtošana SIA “Janvāri”, reģ. nr.41203014521, Brīvības iela 34, Talsi, Talsu novads  19 154,97
TNS 2015/1 23.03.2015. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām Elijs Bite, reģ.nr.14118312526  72,50
TNS 2014/6 24.11.2014. Saimniecības preču piegāde SIA “Talsu namsaimnieks″  apsaimniekošanā esošo ēku  uzturēšanai

SIA “BG″, reģ. nr.40003148160, Bukultu iela 9, Rīga, LV-1005

 105,47
TNS 2014/5 01.10.2014. Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi SIA  “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “DUMBRĀJA AUTOSERVISS”, reģ.nr.41202013976, “Bēķi”, Lībagu pagasts, Talsu novads  8725,98
TNS 2014/4 12.09.2014. Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “O.Bāres Būvmateriāli”, reģ. nr. 46103004630, Miera iela 35a, Talsi  1122,04
TNS 2014/3 09.09.2014. Vieglā kravas furgona piegāde finanšu līzingā uz trīs gadiem SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai SIA “SEB līzings”, reģ. nr. 50003334041, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads un SIA “HANSA AUTO”, reģ. nr. 50003472881, Krasta iela 66, Rīga  11 422
TNS 2014/2 11.08.2014. Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām” Iepirkuma procedūra pārtraukta
TNS 2014/1 21.05.2014. Ēku logu mazgāšana, telpu grīdas seguma mazgāšana, vaskošana un pulēšana SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “IMPEL ERVIKS” 40003238229, Sporta iela 15, Rīga  6950,18

Lēmums

Līgums

TNS 2013/10 08.10.2013. Celtniecības materiālu un ar to saistīto izstrādājumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “O.Bāres Būvmateriāli”, reģ. nr. 46103004630, Miera iela 35a, Talsi  878,65

Lēmums

Līgums

TNS 2013/9 07.10.2013. Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “Dumbrāja Autoserviss”, reģ. nr. 41202013976,  “Bēķi”, Lībagu pagasts  1515,06

Protokols

Līgums

TNS 2013/4 ERAF 16.05.2013. Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845, Celtnieku iela 23  117 783,90

Protokols

TNS 2013/3 08.04.2013. Apkures katla piegāde un montāža Ģibuļu pagasta katlumājai KS “Komforts Eko”, reģ. nr. 40103378888, Lielā iela 59, Tukums  114 870
TNS 2013/2 15.03.2013. Dzīvojamās mājas Brīvības iela 74, Stendē, Talsu novadā, jumta seguma maiņa un bēniņu siltināšana SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845, Celtnieku iela 23  21 999,99

Protokols

TNS 2013/1 23.01.2013. Degvielas iegāde SIA “Talsu namsaimnieks” Stendes iecirkņa autotransporta vajadzībām SIA “MC”, reģ. nr. 59202000571  19 000
TNS 2012/15 03.01.2012. Dzīvojamās mājas A. Lerha – Puškaiša ielā 16, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Pretpils”, reģ. nr. 4900101039  60 853,14
TNS 2012/14 30.10.2012. Saimniecības preču piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo ēku uzturēšanai SIA “BG”, reģ. nr. 40003148160  6097,10
TNS 2012/13 05.11.2012. Stendes pilsētas pārvaldes ēkas Dumpīšu ielā 3A, Stendē, Talsu novadā, jumta rekonstrukcija SIA “Pretpils”, reģ. nr. 4900101039  29216,97
TNS 2012/12 20.09.2012. Kurināmās šķeldas piegāde Stendes pilsētas katlumājai 2012./2013.g. apkures sezonai SIA “Viesalgi”, reģ. nr. 51203035351  17 325
TNS 2012/11 ERAF 14.11.2012. Dzīvojamās mājas Raiņa iela 13, Talsi, Talsu novads, energoefektivitātes paaugstināšana pasākumi SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845, Celtnieku iela 23  118 578,47

Protokols 1

Protokols 2

TNS 2012/09 03.09.2012. Vieglā kravas furgona piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai SIA “LM AUTO”, reģ. nr. 41203016344  8099,17
TNS 2012/08 24.09.2012. Jauna traktora ar komunālo aprīkojumu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai SIA “Konekesko Latvija”, reģ. nr. 40003450717  23 585
TNS 2012/07 04.07.2012. Dzīvojamās mājas K. Mīlenbaha iela 23, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845, Celtnieku iela 23  24 582,98
TNS 2012/06 18.07.2012. Būvmateriālu un remontmateriālu piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām SIA “Lokos”, reģ. nr. 41203041820  90 000
TNS 2012/05 18.06.2012. Dzīvojamās mājas Dundagas iela 9, Talsi, Talsu novads, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Celsme”, reģ. nr. 40003156755  93 331,12
TNS 2012/04 22.05.2012. Kurināmās šķeldas piegāde  SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām katlu mājām 2012./2013.g. apkures sezonai SIA “Krauzers”, reģ. nr. 40003421968  139 000
TNS 2012/03 18.05.2012. Kurināmās malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām katlumājām 2012./2013. gada apkures sezonai SIA “Krauzers”, reģ. nr. 40003421968  141 900
TNS 2012/02 ERAF 15.02.2012. Dzīvojamās mājas Celtnieku iela 8, Talsi, Talsu novads energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845, Celtnieku iela 23  119 917,03
TNS 2012/01 30.01.2012. Vieglā kravas furgona piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai SIA “LM Auto”, reģ. nr. 41203016344  7500
TNS 2011/22 04.01.2012. Siltināšanas materiālu piegāde dzīvojamās mājas “Arodi”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, jumta remontam SIA “Lokos”, reģ. nr. 41203041820  4500
TNS 2011/21 02.01.2012. Degvielas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” autotransporta vajadzībām SIA “Kurzemes sēklas”, reģ. nr. 40003103279  1278,82
TNS 2011/20 ERAF 03.01.2012. Dzīvojamās mājas 1905.gada iela 5, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Būvfirma P.B.A.”, reģ. nr. 41203039730  86 478,46
TNS 2011/19 ERAF 17.01.2012. Dzīvojamās mājas Darba iela 19, Talsi, Talsu novads, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845, Celtnieku iela 23  197 963,82
TNS 2011/18 ERAF 22.12.2011. Dzīvojamās mājas 1905.gada iela 13, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “CVS”, reģ. nr. 49003001300  134 388,85
TNS 2011/17 ERAF 01.12.2011. Dzīvojamās mājas 1905. gada iela 5, Talsi, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Iepirkums pārtraukts
TNS 2011/16 30.11.2011. Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai SIA “Klints būve”, reģ. nr. 41203016722  6558
TNS 2011/15 21.11.2011. Mazlietotas vieglā pasažieru automašīnas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai Ilmārs Cēlājs  8875
TNS 2011/13 ERAF  04.11.2011. Dzīvojamās mājas 1905.gada ielā 13, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Iepirkums pārtraukts
 TNS 2011/12 ERAF  12.10.2011.  Dzīvojamās mājas 1905.gada iela 5, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Iepirkums pārtraukts
TNS 2011/14  10.10.2011.  Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” darbības nodrošināšanai  Iepirkums pārtraukts
TNS 2011/10  19.09.2011. Kurināmās malkas piegāde Talsu novada Sabiles katlumājai, Ventspils iela 21D  SIA “Krauzers”, reģ. nr. 40003421968  18 500
 TNS 2011/09 02.08.2011.  “Katlu māja” kadastra Nr.88130020023019-01, katlu mājas vienkāršota rekonstrukcija, katlu uzstādīšana, Ventspils ielā 21D, Sabilā, Talsu novadā  SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845  51 744,58
 TNS 2011/01/8/ERAF  19.07.2011.  Dzīvojamās mājas 1905. gada ielā 1, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana pasākumi  SIA “Erteks”, reģ. nr. 41201007845  157 410,86
TNS 2011/01/7/ERAF  18.07.2011.  Dzīvojamās mājas Dundagas ielā 2, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana pasākumi SIA “Celsme”, reģ. nr. 40003156755  193 051,52
 TNS 2011/06  08.07.2011.  Kurināmās šķeldas piegāde  Ģibuļu pagasta Pastendes katlu mājai  2011./2012.g. apkures sezonai SIA “Krauzers”, reģ. nr. 40003421968  48 650
 TNP 2011/05 08.07.2011.  Kurināmās malkas piegāde Talsu novada Laidzes pagasta Laidzes katlumājai SIA “Krauzers”, reģ. nr. 40003421968  36 000
 TNS 2011/03  13.06.2011.  Kurināmās malkas piegāde Talsu novada Laidzes pagasta Zvirgzdu katlumājai  SIA “Krauzers”, reģ. nr. 40003421968  18 000
 TNS 2011/04  13.05.2011.  Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde  A/S “Ferrus”, reģ. nr. 40003444852  19 900
 TNS 2011/2 28.03.2011.  Dzīvojamās mājas Darba iela 2, Talsi, Talsu novadā, jumta seguma, jumta pārkares, lietusūdens noteksistēmas nomaiņa  SIA “Klints būve”, reģ. nr. 41203016722  18 009,24
TNS 2011/01/11/ERAF 19.04.2011. Dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 8, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana pasākumi SIA “Būvprojektu vadība”, reģ. nr. 40003673904  159 653,16