Paziņojumi par atcelšanu

“Šķeldas apkures katla ar jaudu 0,5 MW, piegāde un montāža katlumājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā”
Identifikācijas Nr.TNS 2017/4
Iepirkuma procedūra pārtraukta

“Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām”
Identifikācijas Nr.TNS 2017/2
Iepirkuma procedūra pārtraukta

“Malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā”
Identifikācijas Nr. TNS 2016/CA-1
Cenu aptaujas procedūra pārtraukta

“Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā” 
Identifikācijas Nr. TNS 2016/CA-3
Cenu aptaujas procedūra pārtraukta

Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2016/2017. gada apkures sezonā 
Identifikācijas Nr. TNS 2016/CA-2
Cenu aptaujas procedūra pārtraukta

“Biroju ēkas jumta seguma atjaunošana un konstrukciju remonts Raiņa ielā 17, Talsos, Talsu novadā” 
Identifikācijas Nr. TNS 2015/5
Iepirkuma procedūra pārtraukta

“Ēkas fasādes atjaunošana Lielajā ielā 17, Talsos, Talsu novadā” 
Identifikācijas Nr. TNS 2015/3
Iepirkuma procedūra pārtraukta

“Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām” 
Identifikācijas Nr. TNS 2014/02
Iepirkuma procedūra pārtraukta

“Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA “Talsu namsaimnieks” vajadzībām’’ 
Identifikācijas Nr. TNS 2013/8
Informējam, ka iepirkums ir pārtraukts.

“Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks’’ apsaimniekošanā esošajām katlu mājām 2013./2014.g. apkures sezonai’’ 
Identifikācijas Nr. TNS 2013/6
Informējam, ka pamatojoties uz SIA “BTK.LV’’ 17.05.2013.g. iesniegto sūdzību Iepirkuma uzraudzības birojā, tiek atcelta 27.05.2013.g. plkst. 14.00 paredzētā piedāvājumu atvēršanas sanāksme, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 83. panta piektā daļā noteikto.

“Kurināmās malkas piegāde SIA “Talsu namsaimnieks’’ apsaimniekošanā esošajām katlumājām 2013./2014. gada apkures sezonai’’ 
Identifikācijas Nr. TNS 2013/5
Informējam, ka pamatojoties uz SIA “BTK.LV’’ 17.05.2013 iesniegto sūdzību Iepirkuma uzraudzības birojā, tiek atcelta 27.05.2013.g. plkst. 11.00 paredzētā piedāvājumu atvēršanas sanāksme, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 83. panta piektā daļā noteikto.