SIA “Talsu namsaimnieks”, novēršot vienu no Valsts kontroles (VK) aizrādījumiem, kas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanu un sadarbību ar SIA “Eco Baltia vide”, nonācis ķīlnieku lomā. Ja līdz šim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji, nosedzot izmaksas par papildu pakalpojumu saņemšanu, varēja neuztraukties par atkritumu nodošanas kultūru, tagad, pārtraucot papildu vienošanos, māju iedzīvotājiem pat par desmit centimetrus augstiem atkritumu pārkrāvumiem tiek piemēroti iespaidīgi naudas sodi.

Lai risinātu šo situāciju un Talsu novada iedzīvotājus neiedzītu stūrī ar nesamērīgi augstiem soda maksājumiem, SIA “Talsu namsaimnieks”, piedaloties Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, aicināja uz tikšanos SIA “Eco Baltia vide”.

Soda nauda – pat 264 eiro

VK atzinumā pēc revīzijas SIA “Talsu namsaimnieks” tika norādīts, ka vienošanās pie atkritumu apsaimniekošanas līguma nenodrošina ekonomisku iedzīvotāju maksājumu izlietošanu, kā arī papildu pakalpojumi dublējas ar atkritumu maksā iekļautajiem pakalpojumiem. Lai to novērstu, uzņēmums no 1. maija pārtrauca papildu vienošanos ar SIA “Eco Baltia vide”, kas nodrošināja iedzīvotājiem ērtu pakalpojumu un garantēja izvairīšanos no bažām par soda sankcijām par atkritumu konteineru pārkrāvumiem, to satura neatbilstību līguma nosacījumiem un citiem faktoriem. Tagad, kā sarunā ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Eviju Neilandi, uzsvēra SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš, situācija ir krasi mainījusies.

“Līdz 1. maijam ar uzņēmumu bija spēkā līguma papildu vienošanās, kas amortizēja iespējamās soda sankcijas, tādēļ problēmas neizjuta ne iedzīvotāji, ne apsaimniekotājs. Tagad radušās lielas domstarpības par atkritumu konteineru pārkrāvumiem, par atkritumu laukumu pieejamību, kā arī par kārtību tajos,” teica E. Bērziņš. Viņš atklāja, ka pamata līgumā paredzēts, ka atkritumu konteineru vākiem to iztukšošanas brīdī, jābūt cieši aizvērtiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts trīs reizes, SIA “Eco Baltia vide” var piemērot soda naudu, kas sasniedz 50 eiro apmēru, turklāt iedzīvotājam jānorēķinās arī par pārkrāvuma radīto papildu atkritumu apjomu.

To, ka atbildība jāuzņemas arī iedzīvotājiem, kam jādomā par saprātīgu atbrīvošanos no atkritumiem, ievērojot pamata nosacījumus, piekrīt visas iesaistītās puses. Tomēr gan SIA “Talsu namsaimnieks”, gan Talsu novada pašvaldība ir pārliecināta – soda naudas apmēram jābūt samērīgam, tas nedrīkst vairākkārt pārsniegt pamata pakalpojuma cenu.

“Maijā SIA “Eco Baltia vide” SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem piemēroja soda naudu 1982 eiro apmērā par pārkrautiem atkritumu konteineriem. Piemēram, vienā Laidzes ielas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā atkritumu izvešana maksāja 44,71 eiro, par pārkrāvumu bija aprēķināta maksa 1,44 eiro apmērā, bet soda nauda par pārkrāvuma izveidošanu bija 64,22 eiro. Savukārt K. Mīlenbaha ielā soda nauda sasniedza pat 264 eiro apmēru, bet pamata pakalpojuma izmaksas ir tikai 44,71 eiro,” situācijas absurdumu ieskicēja E. Bērziņš. Viņš paskaidroja, ka šobrīd līdz situācijas atrisināšanai iedzīvotājiem šie soda apmēri netiks piestādīti.

Neērtības bez papildu vienošanās būtu jau 2013. gadā

“Jaunais atkritumu apsaimniekošanas līgums Talsu novadā ar SIA “Eco Baltia vide” stājās spēkā jau 2013. gadā. Tā kā SIA “Talsu namsaimnieks” ir viens no lielākajiem uzņēmuma klientiem Piejūras reģionā, tad veltījām daudz laika, lai saprastu, kā šo pakalpojuma pāreju iedzīvotājiem vērst mazāk sāpīgu pierasto ērtību ziņā. Pamata līgums nosaka, kas ir sadzīves atkritumi, kā ir jāuzvedas atkritumu laukumā, ko nozīmē pārkrāvumi un nobirumi – šīs nianses SIA “Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klienti izjūt tikai tagad, ko citi pārejas laikā izjuta jau 2013. gadā. Līdz šim nebija šo neērtību, jo pēc papildu vienošanās nosacījumiem nodrošinājām iepriekšējās kvalitātes pakalpojumu,” skaidroja E. Neilande.

SIA “Talsu namsaimnieks” norādīja, ka ir apsekoti pilsētā esošie atkritumu laukumi pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – pie citām tiks izvietoti papilu atkritumu konteineri, bet citām palielināts atkritumu izvešanas biežums, lai nodrošinātu pakalpojumu vajadzīgajā apjomā un nerastos papildu pārkrāvumi.

Tikšanās laikā SIA “Talsu namsaimnieks” norādīja trīs galvenos jautājumus, ko nepieciešams pārvērtēt un rast citādu risinājumu. “Nepieciešams izvērtēt pārkāpumu pamatotību – neuzskatām, ka jāpiemēro sods par to, ka atkritumu konteinera vāks ir pavērts, bet pārkrāvums ir tikai piecu centimetru apjomā. Svarīgi ievērot soda naudas samērīgumu, un akti par klientu pārkāpumiem jāsastāda, piedaloties arī apsaimniekotāja pārstāvim. Līgumā ir noteikts, ka atkritumu konteinera vākam jābūt cieši aizvērtam, bet dzīvē situācijas mēdz būt dažādas,” uzņēmuma nostāju paskaidroja E. Bērziņš.

Evija Neilande skaidroja soda sankciju būtību, uzsverot, ka uzņēmums plāno konkrētu atkritumu apjomu, vadoties pēc konteineru tilpuma. “Atkritumu savākšana vienā dienā paredzēta vairākos novados – vienā maršrutā ir vairāk nekā 300 adrešu. Pirms tam plānojam mašīnas ietilpību, jo tai ir noteikts savācamo atkritumu apjoms. Atkritumu pārkrāvumi rada papildu izdevumus – braucam papildu reizes, lai tos izgāztu poligonā,” teica SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja.

 “Kad tikko sākām darbu,

interese par mūsu pakalpojumu nodrošināšanu un tā organizāciju bija gana liela, un mēs tikāmies ar iedzīvotājiem.  Vēlāk par aktuālajiem jautājumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā informējām izglītības iestādes, kā arī iedzīvotājus dažādu svētku laikā, piemēram, Talsu pilsētas svētkos,” pārmetumus noraidīja E. Neilande.

Talsu novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Normunds Tropiņš un pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskars Kļava bilda, ka jau agrāk bijušas dažādas problēmas sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide” – iedzīvotāju sūdzības, salauzti atkritumu konteineri, neuzstādīti konteineru vāki. Tomēr ne pašvaldība, ne apsaimniekotājs, saprotot labas sadarbības vērtību, nav skrupulozi meklējis pārkāpumus, bet gan risinājis problēmas. “Atkritumu izvedēja pienākums ir reizi gadā mazgāt atkritumu konteinerus, bet tas netiek darīts,” uzsvēra O. Kļava. Uz to E. Neilande piebilda, ka tas tiek darīts izlases kārtā, tomēr līguma nosacījumi paredz visu konteineru mazgāšanu. Savukārt N. Tropiņš norādīja, ka akti par pārkāpumiem jāsastāda, klātesot abām pusēm, citādi nav iespējams panākt vienošanos.

Talsu novada pašvaldība, SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “Eco Baltia vide” vienojās, ka tuvākajā laikā, abām pusēm piedaloties, tiks vēlreiz apsekotas mājas, kur visbiežāk veidojas pārkrāvumi, lai domātu par papildu konteineru vai izvešanas reižu palielināšanu. Šajā laikā tiks rasts tehnisks risinājums, kā sastādīt aktus, piedaloties abām pusēm, kā arī pārskatīta sodu piemērošanas kārtība un nosacījumi, ieviešot adekvātu samaksu par palielināto atkritumu apjomu.

 “Par šiem jautājumiem runājam pirmo reizi, šāda situācija nav bijusi visu laiku. Esam šeit, jo atbalstām sadarbību. Drīzumā izstrādāsim piedāvājumu, par ko diskutēt,” risinājumu solīja rast SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar SIA “Talsu namsaimnieks”.