Domājam zaļi

Atkritumu apsaimniekošana

atkritumi

Domājot zaļi, cilvēks ilgtermiņā rūpējas ne tikai par apkārtējo vidi, bet arī var ietaupīt izmaksas. Kā ietaupīt maksu par atkritumiem, stāsta SIA “Talsu namsaimnieks” finanšu direktore Agnese Girbe.
Par saražoto atkritumu daudzumu šobrīd daudzdzīvokļu mājās jānorēķinās, vadoties pēc dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaita. Tādējādi pirmais nosacījums taupīgai dzīvošanai ir dzīvoklī deklarēto personu skaita pārskatīšana. Nopietni jāizvērtē, vai visas dzīvoklī deklarētās personas tur patiešām mīt. A. Girbe iesaka šo procesu veikt interneta vidē – portālā www.latvija.lv. Šajā adresē iespējams pavisam ērti, neizejot no mājas, izdeklarēties, kā arī deklarēties patiesajā dzīvesvietā.

Arī atkritumu šķirošana ir viens no veidiem, kā samazināt rēķinu, jo par šķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. A. Girbe gan piebilda, ka daudzdzīvokļu māju iemītniekiem jārēķinās, ka rezultāta sasniegšanai, jāiesaistās ja ne visiem, tad lielākai daļai iedzīvotāju. Ja visi iedzīvotāji mājā šķiros atkritumus, tad konteineri tik ātri nepiepildīsies un varēs samazināt gan to tilpumu, gan izvešanas biežumu, tā samazinot konkrētās mājas rēķinu.

Svarīgs nosacījums ir arī izvērtēt, kādi atkritumi konteineros tiek izmesti. Ja konteinerā būs pārāk daudz bioloģisko atkritumu, piemēram, zāle vai lapas, tad jārēķinās ar paaugstinātās maksas pakalpojumu. Lielākoties visās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās ir izvietoti saraksti ar atkritumu veidiem, ko nevajadzētu mest atkritumu urnās.

Energoefektivitāte

Lāstekas pie māju jumtiem – jāsiltina bēniņi!
Ja ziemā pie māju jumtiem izveidojušās lāstekas, tad tas liecina par ēkas siltuma zudumiem.

Baltezera-bēniņibaložu-siltummezgls-0391

Mājas bēniņu siltināšana ar beramo vati – veids, kā izvairīties no liekiem siltuma zudumiem

Siltuma zudumus ir iespējams novērst ar salīdzinoši nelielu finansējuma ieguldījumu – lielākoties palīdz ēkas mikrobēniņu siltināšana ar beramo vati.
Namu apsaimniekotājs SIA “Talsu namsaimnieks” aicina ikvienu klientu pārdomāt, vai šo iespēju neizmantot arī savā ēkā. Lai to īstenotu, nepieciešams mājas kopsapulces lēmums, kas apliecinātu šī darba prioritāti. Ziņojot SIA “Talsu namsaimnieks” speciālistiem par nama iedzīvotāju lēmumu, iespējams ātri un ērti atrisināt siltuma zudumus ikvienā ēkā. Jāatceras, ka tikai mehāniska jumta attīrīšana no sniega un lāstekām ilgtermiņā nerisina siltuma zuduma problēmu, bet ir tikai cīņa ar sekām.