9.09.2019.

Aktuālā informācija par siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Talsu novadā 

Sekmīgi ir noslēgusies SIA “Talsu namsaimnieks” atkārtoti rīkotā iepirkuma procedūra “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu novadā” (identifikācijas Nr. TNS 2019/3).

Iepirkuma komisija 25. jūlijā pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Grobiņas SPMK” (reģ. Nr. 42103005771) ar piedāvāto līgumcenu 355 743,50 EUR bez PVN.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/047).

Veiksmīgi ir beidzies arī SIA “Talsu namsaimnieks” iepirkums “Katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikšana, Parka ielā 9, Valdemārpilī, Talsu novadā” (identifikācijas Nr. TNS 2019/4).

Iepirkuma komisija 30. jūlijā pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “P.M.G.” (reģ. Nr. 50003699021) ar piedāvāto līgumcenu 640 524,41 EUR bez PVN.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr.4.3.1.0/17/A/045).

Turpinās arī ES fondu projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē” (Nr.4.3.1.0/17/A/048) un projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laucienes pagastā, Laucienē” (Nr.4.3.1.0/18/A/003) īstenošana.

 

 

6.06.2019.

Aktuālā informācija par siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Talsu novadā (06.06.2019.)

 

18. martā SIA “Talsu namsaimnieks” pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.” (identifikācijas Nr. TNS 2019/1). Šāds lēmums tika pieņemts, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām.

12. aprīlī SIA “Talsu namsaimnieks” izsludināja atkārtotu iepirkuma procedūru “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu novadā” (identifikācijas Nr. TNS 2019/3).

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, realizējot projektu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/047).

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti SIA “Talsu namsaimnieks” tīmekļvietnē http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/.

17. maijā beidzās termiņš kandidātu pieteikumu iesniegšanai iepirkuma procedūras 1. posmā un šobrīd norisinās saņemto pieteikumu vērtēšana.

12. aprīlī SIA “TAalsu namsaimnieks” izsludināja iepirkuma procedūru “Katlu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūves veikšana, Parka ielā 9, Valdemārpilī, Talsu novadā” (identifikācijas Nr. TNS 2019/4).

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr.4.3.1.0/17/A/045).

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti SIA “Talsu namsaimnieks” tīmekļvietnē http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/.

21.0 maijā beidzās termiņš pretendentu piedāvājumu iesniegšanai un šobrīd norisinās saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Turpinās arī ES fondu projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē” (Nr.4.3.1.0/17/A/048) un projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laucienes pagastā, Laucienē” (Nr.4.3.1.0/18/A/003) īstenošana.

 

8.03.2019.

Aktuālā informācija par siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Talsu novadā 

7. martā SIA “Talsu namsaimnieks” pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: “Centra Katlumāja” Laidzes pag., Parka ielā 9, Valdemārpilī, “Centra katlu māja” Laucienes pag. Talsu nov.” (identifikācijas Nr. TNS 2018/4). Šāds lēmums tika pieņemts, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilda pasūtītāja finansiālajam iespējām.

Iepirkuma procedūra tika rīkota ES fondu projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē” (Nr.4.3.1.0/17/A/048), projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr.4.3.1.0/17/A/045) un projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laucienes pagastā, Laucienē” (Nr.4.3.1.0/18/A/003) realizācijai.

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” plāno tuvākajā laikā rīkot atkārtotu iepirkuma procedūru.

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” tīmekļvietnē http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/.

5.02.2019. SIA “Talsu namsaimnieks” izsludināja iepirkuma procedūru “Savienojošā siltumtīklu posma izbūve, esošo siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu uzstādīšana Valdemārpilī, Talsu nov.” (identifikācijas Nr. TNS 2019/1).

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/047).

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti uzņēmuma mājaslapā http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/.

Kandidātu pieteikumi iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 08.03.2019. Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena ir 300 000,00 EUR.


7.12.2018.

Aktuālā informācija par siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Talsu novadā 

16. novembrī SIA “Talsu namsaimnieks” izsludināja iepirkuma procedūru “Trīs biomasas katlumāju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve: “Centra Katlumāja” Laidzes pag., Parka ielā 9, Valdemārpilī, “Centra katlu māja” Laucienes pag. Talsu nov.” (identifikācijas Nr. TNS 2018/4).

Iepirkums tiek veikts, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē” (Nr.4.3.1.0/17/A/048), projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr.4.3.1.0/17/A/045) un projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laucienes pagastā, Laucienē” (Nr.4.3.1.0/18/A/003).

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti uzņēmuma mājaslapā http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/.

Kandidātu pieteikumi iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 19.12.2018. Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena ir 1 300 000,00 EUR.

Šobrīd SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” veic sagatavošanās darbu iepirkuma procedūras rīkošanai projektam “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/047). Projektēšanas pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu gatavojas izsludināt 2019. gada februārī.


7.09.2018.

Aktuālā informācija par siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Talsu novadā 

SIA “Talsu namsaimnieks”, domājot par siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Talsu novadā, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu plāno realizēt šobrīd jau četrus projektus.

SIA “Talsu namsaimnieks” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra ir parakstījusi četrus līgumus par šādu projektu īstenošanu:

  • “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī”, Nr. 3.1.0/17/A/045;
  • “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī”, Nr. 3.1.0/17/A/047;
  • “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē”, Nr. 3.1.0/17/A/048 (projekts jārealizē 24 mēnešu laikā);
  • “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laucienes pagastā, Laucienē”, Nr.4.3.1.0/18/A/003.

SIA “Talsu namsaimnieks” strādā, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktu publiskos iepirkumus projektēšanas pakalpojumiem un būvdarbiem, kas ļautu īstenot minētos projektus. Iepirkuma procedūru par projektēšanas pakalpojumiem un būvdarbiem plānots izsludināt līdz 2019. gada beigām.


7.06.2018.

Aktuālā informācija par siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Talsu novadā 

SIA “Talsu namsaimnieks” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu plāno realizēt trīs projektus. To  kopīgais mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmas efektivitāti Talsu novadā.

SIA “Talsu namsaimnieks” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra ir parakstījusi trīs līgumus par šādu projektu īstenošanu:

  • “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī”, Nr. 3.1.0/17/A/045;
  • “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī”, Nr. 3.1.0/17/A/047;
  • “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē”, Nr. 3.1.0/17/A/048 (projekts jārealizē 24 mēnešu laikā).

Šobrīd SIA “Talsu namsaimnieks” veic sagatavošanās darbu pie iepirkuma procedūras rīkošanas minētajiem projektiem. Iepirkuma procedūru par projektēšanas pakalpojumiem un būvdarbiem plānots izsludināt tuvāko mēnešu laikā.

Visa informācija par iepirkuma procedūru tiks publicēta uzņēmuma mājaslapā http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/.


3.08.2018.

Sākta siltumavota efektivitātes paaugstināšana Talsu novada Laucienē

Ir noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Nr. 4.3.1.0/18/A/003), kā mērķis ir uzlabot Laucienes katlumājas darbības efektivitāti, nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, kā arī lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.

Projektā paredzēts nomainīt esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām ar daudz augstāku siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Šobrīd Laucienes siltumapgādes katlu mājas uzstādītā jauda ir 2 MWth, kaut arī pieprasītā jauda vidēji sastāda ne vairāk kā 0,5 MWth. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama ievērojami zemāka jauda, bet šobrīd paaugstinātās jaudas nodrošināšana izmaksu ziņā ir dārga un neefektīva.

Projektā plānots Laucienes centra katlu māju aprīkot ar jaunu 0,7 MW šķeldas un 0,4 MW granulu katlu un kurināmā padeves sistēmu. Tā nodrošinās apkures sezonas slodzi ar 87%lietderību. Jaunā šķeldas un granulu katlu kombinācija spēs nodrošināt visu nepieciešamo jaudu slodzi ziemā – arī gada visaukstākajos mēnešos.

Projektā izdosies paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Laucienes centra katlu mājā, būs iespējams noturēt esošo siltumenerģijas tarifu vai pat perspektīvā to samazināt, varēs nodrošināt apkures pakalpojumu bez liekiem pārtraukumiem, optimizēt uzņēmuma izmaksas, nodrošinot stabilu darbību, kā arī ilgtermiņā samazināsies nepieciešamās saražojamās siltumenerģijas daudzums, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

Projekta kopējie izdevumi ir paredzēti 402 930 eiro apmērā , no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 309 900 eiro. Atbalsta summa noteikta 40% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 123 960 eiro. Privātais attiecināmais finansējums paredzēts 60% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 185 940 eiro. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 93 030 eiro.


7.03.2018.

Laidzē un Valdemārpilī uzsākta siltumtīklu un katlumāju rekonstrukcija

Lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un samazinātu siltumenerģijas zudumus, ir parakstīti līgumi  ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības  (ES) fonda projektu īstenošanu Laidzē un Valdemārpilī. Laidzē un Valdemārpilī tiks mainīti apkures katli, un Valdemārpilī arī izbūvēts jauns siltumtrases posms.

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē”( nr. 4.3.1.0/17/A/048)

Katlu maiņas kopējā projekta summa sastāda 480 370 eiro, no tiem 40% apmērā paredzēts ES fondu līdzfinansējums, tas ir, 146 960 eiro. Projekta īstenošanai 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem sastādīs 220 440 eiro. Kopējie neattiecināmie izdevumi paredzēti 112 970 eiro apmērā, bet kopējie attiecināmie projekta izdevumi aprēķināti 367 400 eiro apmērā.

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī” (nr. 4.3.1.0/17/A/045)

Katlu nomaiņas Valdemārpilī kopējā projekta summa sastāda 834 900 eiro, no tiem 40% ES fondu līdzfinansējums paredzēts 265 080 eiro apmērā. Projekta īstenošanai 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem noteikts 397 620 eiro apmērā. Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs 172 200 eiro, bet kopējie attiecināmie projekta izdevumi būs 662 700 eiro.

“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī” (nr. 4.3.1.0/17/A/047)

Jaunu trašu posmu būvniecība Valdemārpilī izmaksās 423 500 eiro. No tiem 40% apmērā ir noteikts ES fondu līdzfinansējums, tas ir, 140 000 eiro. Projektā paredzēts 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem: 210 080 eiro. Kopējie neattiecināmie izdevumi būs 73 500 eiro,bet kopējie attiecināmie projekta izdevumi ir paredzēti 350 000 eiro.