CFLA


Sākta siltumavota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laucienes pagastā, Laucienē.

Ir noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/003 

Projekta mērķis ir uzlabot Laucienes katlumājas darbības efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī. Projekts realizācijas rezultātā, nomainot esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, tiek paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Laucienes katlumājā. Pirms projekta Laucienes siltumapgādei katlu mājas uzstādītā jauda ir 2 MWth, kaut arī pieprasītā jauda vidēji sastāda ne vairāk kā 0,5 MWth, kas ir ievērojami zemāka kā pašlaik uzstādītā jauda, kuras darbības nodrošināšana izmaksu ziņā ir neefektīva. Projekta ietvaros paredzēts Laucienes Centra katlu māju aprīkot ar jaunu 0,7 MW šķeldas un 0,4 MW granulu katlu un kurināmā padeves sistēmu. Jauns šķeldas kalts ar 0,7 MW jaudu un 0,4 MW granulu kalts nodrošinās apkures sezonas slodzes ar lietderību 87%. Jaunā šķeldas un granulu katlu kombinācija spēs nodrošināt visu nepieciešamo jaudu slodzi ziemā – arī visaukstāko mēnešu maksimālās slodzes.

Projekta mērķa sasniegšana sniegs sekojošus ieguvumus (rezultātus):

-paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte Laucienes Centra katlu mājā;

-siltuma tarifa nepaaugstināšana vai perspektīvā pat iespējama siltuma tarifa samazināšana; -apkures katlu darbības pārtraukumu samazināšana, novēršot apkures pakalpojuma darbības pārtraukumus;

-uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību;

-samazināsies nepieciešamās saražojamās siltumenerģijas daudzums, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

 

Projekta kopējie izdevumi: 402 930.00 EUR , no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 309 900.00 EUR. Atbalsta summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot  123 960.00 EUR, no tās KF finansējums: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 123 960.00 EUR.  Privātais attiecināmais finansējums: 60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 185 940.00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 93 030.00 EUR. privātais neattiecināmais finansējums: 93 030.00 EUR .


Laidzē un Valdemārpilī uzsākti siltumtīklu un katlumāju rekonstrukcijas darbi

Lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un samazinātu siltumenerģijas zudumus, ir parakstīti līgumi  ar CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu Laidzē un Valdemārpilī: Laidzē un Valdemārpilī tiks mainīti apkures katli, un Valdemārpilī tiks būvēts arī jauns siltumtrases posms.

 

Projekts NR.4.3.1.0/17/A/048 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē”

Katlu maiņas Laidzē kopējā projekta summa sastāda 480 370 EUR, no tiem 40% ES fondu līdzfinansējums 146 960 EUR apmērā. Projekta īstenošanai 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem sastādīs 220 440 EUR. Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs 112 970 EUR. Kopējie attiecināmie projekta izdevumi sastādīs 367 400 EUR.

Projekts NR.4.3.1.0/17/A/045 “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī”

Katlu nomaiņas Valdemārpilī kopējā projekta summa sastāda 834 900 EUR, no tiem 40% ES fondu līdzfinansējums 265 080 EUR apmērā. Projekta īstenošanai 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem sastādīs 397 620 EUR. Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs 172 200 EUR. Kopējie attiecināmie projekta izdevumi sastādīs 662 700 EUR.

Projekts NR.4.3.1.0/17/A/047 “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī”

Jauna trašu posma būvniecība Valdemārpilī kopējā projekta summa sastāda 423 500 EUR, no tiem 40% ES fondu līdzfinansējums 140 000 EUR apmērā. Projekta 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem sastādīs 210 080 EUR . Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs 73 500 EUR. Kopējie attiecināmie projekta izdevumi sastādīs 350 000 EUR.

Informāciju par projekta aktivitātēm tiks publicēta SIA „Talsu namsaimnieks” mājaslapā sadaļā „CLFA”.