Sākta siltumavota efektivitātes paaugstināšana Talsu novada Laucienē

Ir noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Nr. 4.3.1.0/18/A/003), kā mērķis ir uzlabot Laucienes katlumājas darbības efektivitāti, nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, kā arī lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.

Projektā paredzēts nomainīt esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām ar daudz augstāku siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Šobrīd Laucienes siltumapgādes katlu mājas uzstādītā jauda ir 2 MWth, kaut arī pieprasītā jauda vidēji sastāda ne vairāk kā 0,5 MWth. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama ievērojami zemāka jauda, bet šobrīd paaugstinātās jaudas nodrošināšana izmaksu ziņā ir dārga un neefektīva.

Projektā plānots Laucienes centra katlu māju aprīkot ar jaunu 0,7 MW šķeldas un 0,4 MW granulu katlu un kurināmā padeves sistēmu. Tā nodrošinās apkures sezonas slodzi ar 87%lietderību. Jaunā šķeldas un granulu katlu kombinācija spēs nodrošināt visu nepieciešamo jaudu slodzi ziemā – arī gada visaukstākajos mēnešos.

Projektā izdosies paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Laucienes centra katlu mājā, būs iespējams noturēt esošo siltumenerģijas tarifu vai pat perspektīvā to samazināt, varēs nodrošināt apkures pakalpojumu bez liekiem pārtraukumiem, optimizēt uzņēmuma izmaksas, nodrošinot stabilu darbību, kā arī ilgtermiņā samazināsies nepieciešamās saražojamās siltumenerģijas daudzums, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

Projekta kopējie izdevumi ir paredzēti 402 930 eiro apmērā , no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 309 900 eiro. Atbalsta summa noteikta 40% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 123 960 eiro. Privātais attiecināmais finansējums paredzēts 60% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 185 940 eiro. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 93 030 eiro.


Laidzē un Valdemārpilī uzsākta siltumtīklu un katlumāju rekonstrukcija

Lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un samazinātu siltumenerģijas zudumus, ir parakstīti līgumi  ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības  (ES) fonda projektu īstenošanu Laidzē un Valdemārpilī. Laidzē un Valdemārpilī tiks mainīti apkures katli, un Valdemārpilī arī izbūvēts jauns siltumtrases posms.

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē”( nr. 4.3.1.0/17/A/048)

Katlu maiņas kopējā projekta summa sastāda 480 370 eiro, no tiem 40% apmērā paredzēts ES fondu līdzfinansējums, tas ir, 146 960 eiro. Projekta īstenošanai 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem sastādīs 220 440 eiro. Kopējie neattiecināmie izdevumi paredzēti 112 970 eiro apmērā, bet kopējie attiecināmie projekta izdevumi aprēķināti 367 400 eiro apmērā.

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī” (nr. 4.3.1.0/17/A/045)

Katlu nomaiņas Valdemārpilī kopējā projekta summa sastāda 834 900 eiro, no tiem 40% ES fondu līdzfinansējums paredzēts 265 080 eiro apmērā. Projekta īstenošanai 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem noteikts 397 620 eiro apmērā. Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs 172 200 eiro, bet kopējie attiecināmie projekta izdevumi būs 662 700 eiro.

“Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Talsu novadā, Valdemārpilī” (nr. 4.3.1.0/17/A/047)

Jaunu trašu posmu būvniecība Valdemārpilī izmaksās 423 500 eiro. No tiem 40% apmērā ir noteikts ES fondu līdzfinansējums, tas ir, 140 000 eiro. Projektā paredzēts 60% pašu ieguldījums no attiecināmajiem izdevumiem: 210 080 eiro. Kopējie neattiecināmie izdevumi būs 73 500 eiro,bet kopējie attiecināmie projekta izdevumi ir paredzēti 350 000 eiro.